DE VERENIGING/INFO

WAAR KUNT U TERECHT VOOR:

Het aanvragen van een optreden:
info@ceciliachaam.nl

Aanvragen dienen minimaal 4 weken vooraf te worden aangevraagd.

Bericht van verhindering voor een repetitie/optreden:
info@ceciliachaam.nl

Vragen over oud-papieraktie:
info@ceciliachaam.nl


Vragen over contributies/lesgelden/donaties/legaten:
Penningmeester:
0161-491483
info@ceciliachaam.nl

Vragen over de opleidingen:


Vragen over instrumentarium:
Luuk van Beckhoven

LBeckhoven@Flowserve.com