DE VERENIGING/INFO

Bestuur

HET OUDE OPRICHTINGSVAANDEL UIT 1893 !
HET OUDE OPRICHTINGSVAANDEL UIT 1893 !

 

Wim in 't Veld
Voorzitter 

Representatie, algemene zaken

Berry van Oers
Penningmeester 0161-491483 info@ceciliachaam.nl

Financiële administratie, Website, Public Relations, Concertprogramma's, Coördinatie Steunkaarten-Aktie, Geschiedschrijving

Luuk van Beckhoven
Lid 06-53441551  LBeckhoven@Flowserve.com

Instrumentarium

Anja Dielemans

Opleidingen, jeugdzaken

 

 

Harmonie Orkest St.Cecilia

Harmonie Orkest St.Cecilia

 

 


Muzikanten:
Het Harmonie-Orkest bestaat uit gemiddeld 25 muzikanten

Repetities:
Dinsdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur in zaal Bellevue

Jong Cecilia Chaam

Jong Cecilia Chaam

 

Muzikanten:
Het leerlingenorkest bestaat gemiddeld uit 12 muzikanten in opleiding


Repetities:
Dinsdagavond van 19.00 uur tot 19.45 uur in zaal Bellevue

Dirigent Pieter Zwaans

PIETER ZWAANS DIRIGEERT ST.CECILIA SINDS 1998 !
PIETER ZWAANS DIRIGEERT ST.CECILIA SINDS 1998 !
In april 1998 treedt Pieter Zwaans (1960) uit Raamsdonksveer aan als dirigent van de Chaamse Harmonie 'St.Cecilia'. 

Hij volgt zijn eerste vakopleiding -klarinet en hafa-directie aan het Brabants Conservatorium in Tilburg. Later zet hij zijn directiestudie voort aan het Rotterdams Conservatorium. Daarnaast volge hij een diverse cursussen op het gebied van koor- en orkestdirectie. en lichte muziek. 


WAAR KUNT U TERECHT VOOR:

Het aanvragen van een optreden:
info@ceciliachaam.nl

Aanvragen dienen minimaal 4 weken vooraf te worden aangevraagd.

Bericht van verhindering voor een repetitie/optreden:
info@ceciliachaam.nl

Vragen over oud-papieraktie:
info@ceciliachaam.nl


Vragen over contributies/lesgelden/donaties/legaten:
Penningmeester:
0161-491483
info@ceciliachaam.nl

Vragen over de opleidingen:

info@ceciliachaam.nl


Vragen over instrumentarium:
Luuk van Beckhoven

LBeckhoven@Flowserve.com

OPLEIDINGEN

 

- Trajectbegeleiding
- Contact De Nieuwe Veste
- Begeleiding Jong Cecilia Chaam
- Werving


Commissie:
Coordinator: oudercommissie

 

Instrumenten
Harmonie 'St.Cecilia' heeft een goede opleiding voor vrijwel alle blaasinstrumenten en slagwerk.

 

Het 'HOUT' bestaat uit klarinet, hobo, saxofoon en dwarsfluit.

Het 'KOPER' bestaat uit trompet, hoorn, tenortuba en trombone. Het 'SLAGWERK' wordt verdeeld in de hoofdinstrumenten kleine trom, pauken en mallets (melodisch slagwerk).

 

Jaarlijks wordt op de basisschool een 'Instrumentenparade' gehouden. Enkele gevorderde muzikanten en leerlingen van Harmonie 'St.Cecilia' laten de meest voorkomende blaas- en slagwerkinstrumenten zien en vooral horen! Er wordt over de instrumenten verteld en... de kinderen mogen de instrumenten uitproberen.

 

Instrumentaal onderwijs

Bij voorkeur wordt in groepjes van 2 of 3 leerlingen les gegeven. In de lessen ontwikkelen de leerlingen de vaardigheden die nodig zijn voor het bespelen van een instrument ondersteund door theoretische kennis.

 

Twee maal per studiejaar ontvangen de leerlingen een rapport over de voortgang.

 

Wij adviseren U graag bij het kiezen van een geschikt  en beschikbaar instrument voor Uw kind.
 

 

Docenten
De leerlingen van de harmonie krijgen les van gediplomeerde docenten.

Diploma
De opleiding kent 4 niveau's: het A, B, C en D diploma. De Harmonie gaat er van uit dat de leerling tenminste het A en B diploma behaalt. Veelal kan in een lestijd van 4 a 5 jaar het A en B diploma behaald worden.

JONG CECILIA CHAAM
Leerlingen die vanaf september voor het eerst instrumentaal onderwijs volgen gaan meestal naar 3/4 jaar, in mei, samenspelen in het leerlingenorkest. Het samen muziek maken is een goede aanvulling op het instrumentale onderwijs. Naast de sociale functie confronteert het de leerlingen vanuit een geheel andere hoek met muziek. Bovendien is de samenspelgroep een goede opstap voor latere deelname aan het Harmonieorkest.
Zie pagina JCC op homepage site linkerkolom onderste item !

GROOT ORKEST
Spelen in het groot orkest (de harmonie) is uiteindelijk de bedoeling van de leerling.

Instrumentarium

Instrumentarium


Coördinator: 

Luuk van Beckhoven

Public Relations

- publiciteit
- muziekbeschrijvingen
- concertprogramma's
- geschiedschrijving
- website info@ceciliachaam.nl


Berry van Oers

Muziekcommissie

Muziekcommissie

 

- repertoirekeuze
- inrichting concerten

Monique Martens

Peter Oomen

Peter Swolfs

Dirigent

Beheer Bladmuziek

Beheer Bladmuziek

 

Peter Swolfs

Oud papier-aktie

ELKE 1e EN 2e MAANDAG HALEN DE MANNEN OUD-PAPIER OP !
ELKE 1e EN 2e MAANDAG HALEN DE MANNEN OUD-PAPIER OP !

Oud-Papier-Aktie

Oud papier wordt maandelijks in de bebouwde kom opgehaald door Harmonie St. Cecilia.

Elke maand rijdt de containerwagen langs twee routen. Aanwonenden wordt verzocht het oud-papier dan vanaf 18.00 uur goed verpakt aan de straat te zetten.

 

1e maandag van de maand

De route op de eerste maandag van de maand vanaf 18.30 uur is: Kapelstraat tot hoek Beckershagen, Schootakkerstraat, Kerkstraat, Ulicotenseweg tot hoek Beckershagen, Beckershagen, Raadhuisplein, Baarleseweg tot rotonde, De Brabander volledig: Baroniestraat, Brabander, Kempenstraat, Biesbosch, Meierijstraat, Langstraat, Heerenbeemd, Amer, Markiezaat, Altena. Dan Beekstraat, Eekhof, Withagen, Elsakkerpad tot hoek Withagen, Valkenakker, Geerakker, Gilzeweg tot sportpark Groot Heivelt.

 

2e maandag van de maand

De route op de tweede maandag van de maand vanaf 18.30 uur is: Dorpsstraat, Brouwerij, Boterfabriekweg, Bredaseweg tot hoek Ganzenbeemd, Ganzenbeemd, Zwanendries, Roode Beek, Prinsenhof , Horst, Kapelstraat vanaf hoek Horst richting Roode Beek, Vossenberg, Ravenbos, Eendendonk, Antoniushof, Wouwerdries, Blokkenweide, Meijsberg, Florijnstraat, Wolfsdonk, Kinderbeemd, Hoefakker.

 

Afwijkingen en/of wijzigingen van genoemde inzameldagen en routeschema's worden tijdig bekendgemaakt in "Ons Weekblad" en op de gemeentelijke website www.alphen-chaam.nl


Containerservice

Particulieren die niet aan de ophaalrouten wonen kunnen oud papier deponeren in de perscontainer op Houtgoorstraat 14 bij P.Vermeulen Interieurs. De openstelling is op zaterdagen tussen 9.30 uur en 12.00 uur. Er mag uitsluitend papier en karton in de container gedeponeerd worden. Dus geen tempex of ander afval. Plastic en drankkartons horen bij de plasticinzameling. 

 

Bedrijven

Bedrijven kunnen hun oud papier tegen vergoeding laten ophalen door Vissers Recycling. Bedrijven kunnen zich aanmelden via planning@vissersrecycling.nl

 

 

 

 

Steunkaarten-Aktie

Steunkaarten-Aktie

Coördinator:

Berry van Oers

Beheer Uniformen

Beheer Uniformen

Toos Aarts-Van Loon

 

Club van 250

Groep van middenstanders en particulieren die de Harmonie extra financieel ondersteunen. Jaarlijks dragen zij € 113,- bij (250 gulden). De bijdragen worden gebruikt voor bijzondere projecten zoals de aanschaf van instrumentarium, een muziekstuk, enz..


Inlichtingen: B.van Oers

 

Brabantse Bond van Muziekverenigingen

Harmonie St.Cecilia Chaam is lid van de Brabantse Bond van Muziekverenigingen www.brabantse-muziekbond.nl De Brabantse Bond is een van de vijf bonden die aangesloten zijn bij de Federatie van Katholieke Muziekbonden in Nederland FKM www.fkm-nederland.nl

NIEUW CONCOURS-REGLEMENT
De Landelijke Muziek Organisatie, waaruit de KNFM (Koninklijke Nederlandse Federatie van Muziekverenigingen), FKM (Federatie van Katholieke Muziekbonden) en NFCM (Nederlandse Federatie van Christelijke Muziekbonden) bestaan, heeft per 1 januari 2004 een wijziging in de afdelingsstructuur en concoursreglement doorgevoerd. Om de harmonieën, fanfares en brassbands opnieuw warm te maken voor het bondsconcours werd de opzet ervan gemoderniseerd. Dat leidde onder meer tot een andere benaming van de diverse afdelingen. De huidige indeling is voor buitenstaanders nauwelijks te begrijpen; dat de eerste afdeling hoger is dan de tweede is nog wel te begrijpen, maar kun je niet-ingewijden kwalijk nemen dat ze niet weten of de ere-afdeling hoger is dan de afdeling Uitmuntendheid? Zelfs mensen die de muziekwereld met enige interesse volgen moeten regelmatig op hun spiekbriefje kijken om dat te controleren. In de nieuwe indeling neemt de muziekbond de termen uit de sport over. De nieuwe afdelingsstructuur ziet er als volgt uit: de Concertafdeling wordt Concertdivisie; Superieure en Vaandelafdeling afdeling wordt 1ste divisie; Ere-afdeling wordt 2de divisie; Afdeling Uitmuntendheid wordt 3de divisie; 1ste afdeling wordt 4de divisie; de 2de en de 3e afdeling worden de 5de divisie en de Introductie-afdeling wordt Introductie-divisie.


Eigen keuzewerk

Belangrijkste wijziging in het concoursreglement is dat naast de te spelen werken uit het klein- en groot repertorium ook een eigen keuzewerk gespeeld mag worden, mits men binnen de tijdslimiet van de divisie waarin men speelt blijft. In de nieuwe opzet zijn Klein en Groot repertorium aanzienlijk uitgebreid. Zo is er in het Groot Repertorium naast originele blaasmuziekwerken ook plaats voor onder meer arrangementen van klassieke werken, filmmuziek, musical, repertoire met (vocale) solisten en 'lichte' muziek. De verenigingen kunnen hier vrij uit kiezen en het zelfs aanvullen met eigen compositieopdrachten. Elke deelnemende vereniging krijgt een bepaalde speeltijd toegewezen (afhankelijk van de afdeling), die moet worden ingevuld met het verplicht werk, te kiezen uit het Klein Repertorium, een aantal keuzewerken uit het Groot Repertorium en een compositie (maximaal 25 procent van de totale speeltijd) die aan geen enkel criterium hoeft te voldoen. De maximaal te verdienen honderd punten blijven, maar een prijs wordt niet meer toegekend. Promotie en degradatie blijven mogelijk.


Aantrekkelijker

De aanpassing van de reglementen moet ertoe leiden dat de bondsconcoursen aantrekkelijker worden, zowel voor de deelnemende muzikanten als voor het publiek in de zaal. Dat is ook nodig, want de animo om deel te nemen het bondsconcours loopt de laatste vijftien jaar gestaag terug. Landelijk gezien neemt amper 5 tot 10 procent van de muziekkorpsen met enige regelmaat deel aan die muziekwedstrijd. Daarmee boet het bondsconcours ook in aan betekenis en uitstraling. Voor de muzikanten zelf is de belangrijkste aanpassing wellicht de verruiming van het repertoire voor de bondsconcoursen. Het inspeelwerk blijft, en wordt ook in de nieuwe opzet niet beoordeeld door de jury. Dat geeft de deelnemende muziekkorpsen de gelegenheid om zich op te warmen voor het ‘grote’ werk en even te wennen aan de akoestiek van de zaal.


Klein repertorium

Het eerste werk dat wordt beoordeeld moet de vereniging, net als in de oude formule, kiezen uit het klein repertorium. De bond ziet daarin een goede mogelijkheid om nieuw repertoire te ontwikkelen en te verspreiden. Het aantal werken in het klein repertorium is wel verruimd tot maximaal twintig. Dat biedt korpsen de kans om een werk te kiezen dat goed aansluit bij de mogelijkheden van de vereniging, hoopt de bond. Het werk dat de korpsen uit dat klein repertorium kiezen wordt beoordeeld volgens het onlangs geïntroduceerde 100-punten-systeem. Daarbij geeft de jury punten voor tien ‘vakken’, waarbij een 10 – net als op school – het hoogst haalbare is. De volgende rubrieken worden daarbij beoordeeld: Intonatie, Klankvorming, Klankbalans, Techniek, Articulatie, Ritmiek, Samenspel, Dynamiek, Nuancering en Muzikale uitvoering/programmakeuze. De ‘rapportcijfers’ van de juryleden worden bij elkaar opgeteld en vervolgens gedeeld door het aantal juryleden. Dat levert de eindscore voor het eerste werk op, waarbij dus maximaal 100 punten te behalen zijn.

VOOR KLEIN REPERTORIUM 2007 KLIK OP http://www.hafabra.nl/40/index.php?option=com_content&task=view&id=24&Itemid=46

Groot repertorium

Voor het tweede werk kunnen de korpsen een keuze maken uit het groot repertorium. De muziekverenigingen dringen al jaren aan op een verruiming van de keuzemogelijkheden. Om tegemoet te komen aan die wens is het groot repertorium uitgebreid met een aantal nieuwe genres: licht klassiek, musical en filmmuziek. Dat maakt de bondsconcoursen ongetwijfeld ook aantrekkelijk voor een breder publiek. Daarnaast biedt de bond muziekkorpsen voortaan de mogelijkheid om zelf een werk toe te voegen aan hun programma. Omdat het optreden is gebonden aan een maximum tijd – voor de 4de divisie maximaal 30 minuten – zullen ze in dat geval wel kortere werken moeten kiezen uit het klein en het groot repertorium. Een overschrijding van die maximum speeltijd kost in de nieuwe opzet overigens geen ‘strafpunten’, dat zou volgens de bond in strijd zijn met de gedachte om korpsen meer vrijheid te geven in de keuze van hun werken. Ook voor dat tweede gedeelte van het programma – het werk uit het groot repertorium en eventueel een eigen werk – kunnen de deelnemende korpsen maximaal 100 punten binnenhalen. De jury zal die werken echter wat globaler beoordelen dan het werk uit het klein repertorium: geen punten per ‘vak’, maar één eindcijfer tussen de 100 en 60. Daarmee wil de bond voorkomen dat de jury wat al te diep ingaat op details, wat door dirigenten en muzikanten in het verleden vaak werd gezien als muggenziften. Tot slot worden de punten voor het eerste en het tweede gedeelte bij elkaar opgeteld. Dat getal wordt vervolgens gedeeld door twee, waarmee de eindscore vaststaat. Ook die zal dus maximaal 100 zijn; de oude puntentelling, met een maximale score van 360, is historie.


Prijzen

De belangrijkste wijziging is het afschaffen van de prijzen. In het oude systeem gingen korpsen vaak voor ‘een mooie, eerste prijs’, waarvoor ze een bepaald aantal punten moesten halen. De buitenwacht heeft dat echter nooit helemaal begrepen, constateert de bond: een eerste prijs werd maar al te vaak uitgelegd als dé eerste prijs, waarna korpsen die met pijn en moeite zo’n eerste prijs hadden behaald in eigen dorp vaak als kampioenen werden ingehaald. Bovendien legde dat systeem veel druk op dirigent en korps, aldus de bond, die per se zo’n eerste prijs moesten halen. Uit compassie deed de jury er soms zelfs een extra puntje bij, waardoor het korps die eerste prijs toch nog net meepikte. In de nieuwe opzet krijgen de korpsen alleen nog een eindscore, waarbij de hoogste score de kampioenswimpel in de betreffende divisie oplevert.

Het promotie- en degradatiesysteem wordt in de nieuwe opzet gehandhaafd. Een korps dat op het bondsconcours minimaal 85 punten behaalt promoveert naar een hogere afdeling. Voor Harmonie St.Cecilia zou dat dus de derde divisie worden. Een korps moet minimaal 70 punten halen om zich in de huidige divisie te handhaven; een eindscore van 69 of minder betekent degradatie naar een lagere divisie. Dat is streng, erkent de bond, doch rechtvaardig. Bovendien leidt het ertoe dat muziekkorpsen uitkomen in de afdeling waarin zij muzikaal gezien thuishoren, en waar ze volgens de bond met eigen mensen ‘een prachtig mini-concert’ kunnen geven. Wat zo’n bondsconcours alleen maar aantrekkelijker maakt. Voor het publiek, maar zeker ook voor deelnemende muzikanten.

Harmonie St.Cecilia

Harmonie St.Cecilia

Opgericht in 1893 als Rooms-Katholieke Harmonie Sancta Caecilia