ST.CECILIA NIEUWS

25-07-2020

CHAAM NAM AFSCHEID VAN THEO VAN DER WESTERLAKEN

CHAAM NAM AFSCHEID VAN THEO VAN DER WESTERLAKEN

Door een erehaag werd het stoffelijk overschot van Theo van der Westerlaken afgelopen dinsdagochtend 21 juli naar de Chaamse Rooms-Katholieke kerk gebracht. Harmonie St. Cecilia ging de rouwstoet vooraf met Marche Funebre van Chopin uit 1839. Theo was een bekende figuur in Chaam. Naast secretaris van de Acht van Chaam was hij secretaris van de Harmonie en penningmeester van de KBO. Voorafgaand aan de uitvaart maakte de lijkwagen een rit met de overledene over het parcours van de Acht van Chaam. Hij had 49 Achten mee georganiseerd. Langs de route hingen vlaggen halfstok. Bij het huis van oud Achtbestuurder Jan Schram hing een spandoek. "Theo, 49 x Bedankt", stond er op.

 

Oud-winnaars

Vanaf Theo's woning op de Brouwerij werd de lijkkist onder applaus naar de kerk gedragen door zijn neven en kameraden Kees en Kees, gevolgd door familie en vrienden waaronder steunpilaren Jan van Tilburg, Lisette de Jong en Kees Michielsen. Vanwege de coronamaatregelen konden maar 250 personen de viering bijwonen, waaronder wielerconsul Theo Gorissen, speaker Kees Maas, de oud Achtwinnaars Rini Wagtmans, Jacques Hanegraaf en Servais Knaven, de oud Acht-voorzitters Ad Coenraads en Stan Lahaye, Amstel Gold Race-maten Dré en Sjef, oud Harmoniedirigent Thijs Siebers, burgemeester Joerie Minses en vele anderen.

 

Talenten

Kees Michielsen, voorzitter van de Vrienden van de Acht van Chaam, liet Theo's levensloop de revue passeren. Zijn vrijwilligerswerk leverde hem maar liefst zes onderscheidingen op. Zijn werkzame leven begon bij de Bredase Kwatta en eindigde zes jaar geleden bij koffiebranderij De Drie Mollen in Den Bosch. Voor Theo geen zwart gat na zijn pensionering, want men loerde op zijn talenten. "Theo wilde graag iets betekenen voor ouderen", vertelde Elly de Swart van de KBO. Ze prees zijn deskundigheid als penningmeester in de afgelopen vijf jaar. Harmonievoorzitter Guust van der Steen vertelde dat Theo's voornemen om per camper door Europa te trekken sneuvelde omdat hij de verenigingen niet in de steek wilde laten. Ook memoreerde Van der Steen de inzet van Theo voor de oud-papier inzameling. "Dankzij hem hebben we een welvarende vereniging", zei hij.

 

Muzikant

Theo was muzikant bij tal van orkesten op hoorn en trompet. De Harmonie was daarom tijdens de uitvaart aangevuld met muzikanten van De Chaamerkapel, de Boeren en Xaverianen van Turnhout. Daarnaast was Theo lid geweest van de Bredase Nassau Harmonie en Goed Zat en speelde hij regelmatig bij de Alphense Harmonie Vlijt & Volharding, Senioren Orkest Nieuw-Ginneken, Da Capo en Hofkapel De Schuimkoppe. Treffend was de uitvoering door de Harmonie van 'Het Dorp' van Wim Sonneveld als verwijzing naar Chaam, het dorp waar Theo zoveel voor betekende. Onderweg naar het kerkhof bracht orkest Gillesia een muzikale groet van hoop met We'll meet again.

 

Plaquette

"De Acht was zijn kindje", zei Acht van Chaam voorzitter Ad Koijen. Hij vroeg tot slot van de uitvaart een staande ovatie voor de overledene om diens vele verdiensten te onderstrepen. Koijen had een verrassing. "Op het monument van de Acht van Chaam op de hoek van de Gilzeweg is een plaquette aangebracht met een portret van Theo om hem te eren en te blijven gedenken als grote man van de Acht van Chaam", vertelde hij.  -Berry van Oers

15-07-2020

HERINNERING AAN THEO VAN DER WESTERLAKEN

HERINNERING AAN THEO VAN DER WESTERLAKEN

Op 14 juli tijdens de repetitie ontvingen we het droevige bericht dat onze medemuzikant Theo van der Westerlaken was overleden op 71-jarige leeftijd.

 

Begin jaren zestig van de vorige eeuw meldde de jonge Theo zich aan als leerling bij onze Chaamse Harmonie op hoorn. Hij maakte snel vorderingen zodat hij in 1964 aspirantlid werd bij het grote Harmonie-Orkest. Hij zette daarmee een lange lijn voort. Zijn grootvader was bestuurslid van Harmonie Crescendo en zijn vader baritonnist en later bestuurslid.

 

In 1976 trad Theo toe tot het bestuur, werd voorzitter van het uniformencomité en hield zich sindsdien bezig met de inzameling van oud papier, de grootste inkomstenbron van onze vereniging. Een enorme klus. Maar ook voor allerlei andere klussen draaide hij zijn hand niet om, variërend van de verkoop van steunkaarten, het organiseren van concerten tot het uitstippelen van uitstapjes.

In 1995 werd Theo secretaris en daarmee spil van de Harmonie. In zijn toewijding voor de Harmonie kwam nimmer de klad. Het maakte hem gewaardeerd en geliefd alom. Tijdens repetities ontbrak Theo zelden en ook van het nakaarten aan de toog met zijn muziekvrienden kon hij zo genieten. In 2014 kreeg hij van de muziekbond de gouden speld en onlangs volgde de benoeming tot erelid van de Harmonie. Maar de meeste waardering kreeg je, zo vertelde je, wanneer je medemuzikanten het naar hun zin hadden in de vereniging.

 

Wat hebben we veel meegemaakt samen Theo, vergaderen, plannen maken en op de podia, tijdens concerten, aubades en serenades. Je prachtige hoornsoli zijn onvergetelijk. Musiceren op niveau had altijd je prioriteit. Daarbij kwam de gezelligheid zoals tijdens het dauwtrappen naar Meersel-Dreef en wat trad je graag op in de oktoberhal te Wieze en in de Antwerpse Zoo.

 

Enkele jaren geleden gaf je aan te willen stoppen als bestuurslid zodra er een opvolger gevonden was. Die kwam er niet. Dus je ging door. Het is nog maar pas geleden dat je de vergadernotulen toestuurde, altijd tot in de puntjes verzorgd.

Wat heb je veel gedaan voor onze Harmonie Theo. Niets was je te veel. Je inzet was ongeëvenaard. Je was en blijft een inspiratiebron voor ons allemaal.

 

Ons medeleven gaat nu uit naar zijn zus Annelies, haar man en de kinderen.

 

Wat zullen we je missen Theo, je vriendschap, je passie en je trouw. Je was een bijzonder mens. Bedankt voor alles. We vergeten je niet. Tot ziens ooit kameraad…vaar wel!

 

Namens bestuur en leden van Harmonie St. Cecilia Chaam

Berry van Oers

 

 

 

06-07-2020

THEO VAN DER WESTERLAKEN BENOEMD TOT ERE-LID VAN HARMONIE ST.CECILIA !

THEO VAN DER WESTERLAKEN BENOEMD TOT ERE-LID VAN HARMONIE ST.CECILIA !

CHAAM/BREDA - Afgelopen zaterdagmiddag 4 juli kwamen de leden van de Chaamse Harmonie St. Cecilia bijeen om een digitale serenade op te nemen met beeld en geluid voor hun medemuzikant hoornist Theo van der Westerlaken. De opnamen, uitgevoerd door Harold Spijkers, vonden plaats achter Bellevue bij de oude gymzaal in de open lucht. Theo van der Westerlaken, die in het ziekenhuis verblijft, ontving de serenade omdat hij het ere-teken van de gemeente Alphen-Chaam had ontvangen, maar ook omdat het bestuur van de Harmonie hem tot ere-lid heeft benoemd. Vandaag werd de film in het ziekenhuis aan Theo vertoond en de oorkonde behorende bij het lidmaatschap uitgereikt.

JUBILISSIMO
De serenade, onder leiding van dirigent Pieter Zwaans, bestond uit vier marsen waaronder Officer of the Day, het ongekroonde Chaamse volkslied. Toepasselijk was de uitvoering van de mars Jubilissimo. Theo is dit jaar namelijk 55 jaar lid van de Harmonie op althoorn en geregeld tijdens het uitrukken op trompet, bekkens of grote trom. Voor de gewaardeerde jubilaris werden vervolgens de marsen Drumbo en Longstreet Dixie ten gehore gebracht.

ERE-LID
Voorzitter Guust van der Steen memoreerde dat het bestuur tijdens een speciaal overleg had besloten om Theo tot erelid te benoemen vanwege zijn grote verdiensten voor de vereniging. Al sinds 1976 zit Theo in het bestuur van de Harmonie en coördineert de oud-papieractie, de grootste inkomstenbron van de vereniging. Vanaf 1995 tot nu is Theo secretaris. Voor allerlei klussen kun je steeds bij hem aankloppen, variërend van het verkopen van Steunkaarten, het organiseren van concerten tot het uitstippelen van uitstapjes.

UNIFORM
De leden van de Harmonie waren tijdens de opname van de verrassingsserenade afgelopen zaterdag speciaal voor de gelegenheid gekleed in het oude uniform. Theo vindt dat kostuum immers mooier dan de huidige sobere outfit. Ook het historische vaandel met daarop de beeltenis van de Heilige Cecilia, die al 127 jaar over de Chaamse Cecilianen waakt, was uit de kast gehaald ter ere van Theo. -Berry van Oers

Foto: Oorkonde behorende bij de benoeming tot Ere-Lid van Harmonie St.Cecilia!

Foto: Ode in het oude uniform aan Ere-Lid Theo van der Westerlaken! (foto: F.vd.Teems)

04-06-2020

Lessen en slagwerkgroep Chaamse Harmonie beginnen

De individuele slagwerk en blaaslessen zijn vanaf 2 juni gestart in Bellevue. In de eerste week gaan nog niet alle lessen door vanwege de basisschool vakantie. Enkele lessen worden tot de zomervakantie nog gegeven via videobellen.

De slagwerkgroep gaat vanaf donderdag 11 juni weer van start in Bellevue. Uiteraard met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM.  

De repetities van JCC en HCC starten nog niet. KNMO werkt momenteel aan een protocol gebaseerd op de onderzoeksresultaten betreffende de verspreiding van aerosolen door het musiceren op blaasinstrumenten.

08-03-2020

CHAAMSE MUZIKANTEN BLAZEN HOOG VAN DE TOREN !

CHAAM - Zaterdagochtend trakteerde een groep muzikanten van harmonie St. Cecilia uitslapers op de vrije zaterdag op muziek op bed. Om negen uur gaven de Cecilianen een concert boven op de kerktoren in de Dorpsstraat. Op het programma stond een aantal marsen waaronder Officer of the Day, beter bekend als het plaatselijke volkslied ‘Hup Chaam schoonste van de dorpen’. De bekende ceciliaklanken waren over het hele dorp te horen. Het bestuur van de parochiekern was vereerd met dit bijzondere tweede torenconcert. Eerder in 2008 traden de Cecilianen ook al eens op vanaf de kerktoren om het Lof ter gelegenheid van het 65-jarig bestaan van de kapel van Onze Lieve Vrouw ter Sneeuw in te blazen.

KICK

Aansluitend op het torenconcert gingen zo’n vijfentwintig belangstellenden met de bouwlift naar boven om de verbouwing aan de torenspits van hun geliefde kerktoren van kortbij te bekijken. Ze moesten vooraf een formulier ondertekenen om te verklaren dat ze geheel op eigen risico naar de spits gingen en dat ze geen hoogtevrees hadden. Toch gingen sommigen met knikkende knieën naar boven. De bouwlift ging namelijk langs de buitenkant van de toren richting spits. Anderen kregen er een kick van. Het uitzicht was prachtig over het zonovergoten Chaam.

STORM

De kerktoren staat al vanaf oktober vorig jaar in de steigers. De storm op 10 maart 2019 sloeg een gat in de ui van de torenspits. Zowel de torenspits als de ui krijgen nieuwe natuurstenen leien. De houten constructie van de ui bleek door houtrot verzwakt te zijn. Er werden vijf spantconstructies vervangen.

TOEKOMST

Een retourtje kostte zaterdag honderd euro. Met de opbrengst vangt de parochie een deel van de kosten op. De verzekering vergoedt de stormschade, maar een derde deel van de kosten betaalt de parochie namelijk zelf. Over een paar weken hoopt men klaar te zijn met de klus. Daarmee is  de markante zesenveertig meter hoge toren klaar voor de toekomst. -Berry van Oers

 

25-01-2019

GOUDEN MEDAILLE VOOR CHAAMSE HARMONIE !

GOUDEN MEDAILLE VOOR CHAAMSE HARMONIE !

Gouden medaille van muziekbond voor Chaamse Harmonie

 

CHAAM - Op zondagmiddag 20 januari 2019 vond in Bellevue het jaarlijkse Nieuwjaars Concert van Harmonie St.Cecilia plaats. Het drukbezochte concert werd onderbroken door de uitreiking van de gouden medaille door de voorzitter van de Brabantse Muziekbond Joop van de Meulenreek. De Chaamse muzikanten vormden een groot mega-orkest samen met Harmonie De Xaverianen uit het Vlaamse Turnhout. Pieter Zwaans is namelijk dirigent van beide orkesten en hij herdacht dat hij 40 jaar lang de dirigeerstok hanteert. Ook de leerlingenorkesten van beide korpsen traden gezamenlijk op. Meer info via: www.ceciliachaam.nl

 

Medaille

Joop van de Meulenreek was zondagmiddag als voorzitter van de Muziekbond speciaal naar de Chaamse kusten afgereisd om de Cecilianen een gouden medaille uit te reiken vanwege hun 125 jarig bestaan. De medaille en de bijbehorende oorkonde overhandigde hij aan orkestbenjamin Semm. Van de Meulenreek beloofde ook de Vlaamse Xaverianen binnenkort een Hollandse medaille te komen brengen, want hij was onder de indruk van de muzikale interland. De tentoongestelde verbroedering van beide orkesten deed hem zichtbaar deugd.

 

Generaties

Het leerlingenorkest Jong Cecilia Chaam en het Instaporkest van De Xaverianen beten het spits af middels een gezamenlijk optreden onder leiding van de dirigenten Gijs Berkers en Erik van Heertum. Een jeugdige Xaveriaan gaf een mooie trompetsolo ten beste en kreeg heel wat complimenten. Het publiek, waaronder veel ouders en grootouders, genoot van de prestaties van haar nageslacht. “Het mooie van onze sector is dat er soms wel drie generaties van een familie in een harmonie spelen”, zei voorzitter Van de Meulenreek van de muziekbond. “En.. zoals de ouden zongen, piepen de jongen!”

 

40 jaar 

Het Nieuwjaars Concert was extra feestelijk omdat Pieter Zwaans, dirigent van zowel St.Cecilia als van De Xaverianen, herdacht dat hij al veertig jaar met verve de dirigeerstok hanteert, een leven lang voor, door en met passie voor muziek en muzikanten. Harmonievoorzitter Guust van der Steen memoreerde de vele leuke concerten onder leiding van Pieter waaronder een moederdagconcert, een wensconcert, een beiaardconcert in de Bredase Grote Kerk en een concert in theater Chassé. Ook werd er teruggekeken op het concert boven op de Chaamse kerktoren en een bevrijdingsconcert dat Zwaans dirigeerde in legerkostuum vanuit een legerjeep. Door al die concerten in het dorp oogstten de muzikanten veel waardering bij hun dorpsgenoten. Een hoogtepunt was het Promsconcert afgelopen zomer waarbij in een afgeladen feesttent Chaams talent werd begeleid.

 

Kermisklanten

Veel applaus scoorde solist Gijs Berkers op bugel in Sorry van Kyteman. Accordeonnist Niek van Uden-Luteijn begeleidde het Vlaams-Nederlandse orkest bij La Cumparsita. De mensen kennen de accordeon vaak alleen van de Kermisklanten. Vanwege een studie op het instrument aan het conservatorium kon Van Uden laten zien dat er heel wat mogelijk is op een trekkast. Daarnaast speelde Niek ‘Chiquilin de Bachin’ van Astor Piazzolla bekend van het huwelijk van Willem-Alexander en Maxima. Tijdens het Nieuwjaars Concert werd door de muzikanten en het publiek getoost op het nieuwe jaar 2019. Na het concert was er dansen onder leiding van de Chaamerkapel en werd er nog gezellig nagepraat over de prestaties van de dag en geproost op de gouden medaille! –berry van oers

27-08-2018

Cecilia's Proms Concert !

Cecilia's Proms Concert !

Proms Concert Chaam Groot Succes !

 

Berry van Oers

 

CHAAM - Het 125-jarig bestaan van de Harmonie vormde afgelopen zaterdagavond 16 juni de aanleiding voor een prachtige editie van Cecilia’s Proms Concert (CPC). Het affiche voorspelde een groots evenement. Het wekenlange spervuur van berichten in de kranten en op social media lokte veel belangstellenden. Het Proms Concert was zelfs even landelijk nieuws in het Algemeen Dagblad. Daarin lanceerde dirigent Piet van den Boomen van het Promskoor een vooruitblik. “Helemaal waargemaakt!”, zegt hij nu. Toen zaterdagavond, na de opzwepende peptalk van regisseuse Daniëlle von Stockhausen, het concert van start ging was de tent op Sportpark Groot Heivelt dan ook tot in de nok toe gevuld. Een beeldimpressie is te zien via: www.ceciliachaam.nl

 

150 musici en vocalisten en een uitverkochte tent maakten van Cecilia’s Proms Concert een spectaculair evenement !

(foto: H.v.Rheenen)


 BRAHMS OP Z’N CHAAMS

Het leerlingenorkest van de Harmonie, Jong Cecilia Chaam (JCC), opende het Proms Concert met Brahms op z’n Chaams. Daarna volgden tal van muziekstukken gedirigeerd door Gijs Berkers waarbij de soli op drumstel en xylofoon veel applaus scoorden. JCC had speciaal zangeres Jessy laten invliegen vanuit De Mortel. Zij bracht een meeslepende ode aan Leonard Cohen en kreeg vlot de handen op elkaar met Uptown Funk.

 

THAT MAN

De jubilerende Harmonie en The Legstreetband begeleidden getalenteerde plaatselijke solozangers zoals Peter, Corné, Eric, Marian en niet te vergeten Mariëlle die, samen met Marian, een knappe versie van That Man zong. Niet alleen het manvolk in de tent voelde zich aangesproken blijkens de respons.

 

De musici ondersteunden ruim 100 zangers van Euterpe, het bijna voltallige Cambokoor en leden van Cheers, de Cantorij en All4You: een knap staaltje van samenwerking en een hoogtepunt in de historie van het Chaamse muzikale verenigingsleven! 

 

INDRUKWEKKEND

De opening met het mooi gezongen O Fortuna uit de Carmina Burana in het Latijn met Chaamse tongval was indrukwekkend. Moderne geluidstechniek bracht muziek en zang met elkaar in balans. Lichteffecten zorgden voor een fantastisch tableau. De evergreens Halleluja, Son of a Priesterman en You’ll Never Walk Alone herinnerden aan de oorsprong van de Harmonie. Het leverde kippenvelmomenten op in de tropische tent. Wat is Lyin’ Eyes trouwens een onthullend lied! Het werd zaterdagavond enthousiast gedirigeerd door Sjefke Backbier van Cheers.

 

MELANCHOLIE

Het publiek mijmerde weg tijdens de fraaie vertolking van Het Dorp van Wim Sonneveld. Het meerstemmige koorarrangement gaf de melancholie goed weer. Menige aanwezige vijftigplusser moet gedacht hebben: “Wat is het snel gegaan!” Onder het motto ‘Classic meets Pop’ stonden de Bolero van Ravel en het Slavenkoor op het programma. Maar er was ook Spaans en Latin repertoire met El Cumbanchero en Sway, vakkundig gedirigeerd door Pieter Zwaans vanuit de heupen. 

 

FINALE

Omstreeks kwart over elf werd het zo geslaagde Proms Concert afgesloten met Iedereen is van de wereld en als toegift de hit Leef van André Hazes jr. Alle zangsolisten, het koor en de musici kwamen daarbij in actie om er een spectaculaire finale van te maken bijgestaan door een geladen confettikanon. Het leverde een staande ovatie in de tent op. The Legstreetband deed er nog een schepje bovenop met een knallende performance tijdens de afterparty. Het publiek genoot er met volle teugen van. “Moe, maar voldaan”, zei de Harmonievoorzitter omstreeks half drie ’s nachts tegen de penningmeester die klaar stond om de omzet te tellen. Zullen we het nog een keertje overdoen? Op naar het 150-jarig bestaan!

 

Knallende finale van Cecilia’s Proms Concert ! (foto: H.van Rheenen)

19-04-2018

MOOIE JUBILEUMMIS CHAAMSE HARMONIE !

MOOIE JUBILEUMMIS CHAAMSE HARMONIE !

CHAAM - Op zondagochtend 15 april jongstleden was het druk in de Chaamse parochiekerk. Heel wat mensen waren afgekomen op de unieke muzikale Mis ter gelegenheid van de 125-ste herdenking van de oprichtingsdag van de Harmonie: DIES NATALIS SANCTA CAECILIA! Harmonie St.Cecilia werd op 15 april 1893 (her)opgericht. Kapelaan van Velthoven memoreerde in de dienst hoe belangrijk musiceren en andere kunstuitingen zijn. Waar spreken ophoudt gaat de kunst immers verder. Ook benadrukte Van Velthoven de meerwaarde van een muziekvereniging voor een gemeenschap. “Sluit U aan”, adviseerde hij uit eigen ervaring. Burgemeester Joeri Minses viel de parochieherder bij. “U leeft mee met de gemeenschap in vreugde en verdriet en geeft daar een gepaste muzikale invulling aan”, zei hij.

Hemelreis

Ter gelegenheid van de herdenking werd er tijdens de Mis een speciale jubileumkaars ontstoken, een sprekend openingsritueel waarbij diverse generaties uit de Harmonie een hoofdrol speelden. Fluitiste Linde Vriens en trombonist en erelid Cees van Beckhoven, respectievelijk de jongste en de oudste muzikant bij de Harmonie, staken gezamenlijk de gedecoreerde kaars aan. Dirigent Pieter Zwaans en zijn muzikanten namen aan het begin van de Mis de kerkgangers toepasselijk mee op een muzikale hemelreis met het indrukwekkende concertwerk Voyage Into the Blue, compleet met opstijgen, de vlucht en de landing. Het gekozen repertoire was weliswaar profaan maar stemmig en gedragen en soms toch ook gewaagd. Dat was zeker het geval bij de uitvoering van Skyfall, de filmmuziek van de gelijknamige James Bond-film. Daarna volgde een muzikale compilatie uit de film Braveheart.

Applaus

Bijzonder mooi was de vertolking van Con Te Partirò van de bekende blinde tenor Andrea Bocelli, met ferme soli door onder meer het saxofoon- en trompetregister. Er werd volop meegezongen met het paaslied ‘U Zij De Glorie Opgestane Heer!’ begeleid door de Cecilianen in een aanstekelijk arrangement. De jarige Cecilianen sloten de Mis af met de mars Floriana. Waarom? Welnu, de talrijke exotische en inheemse bloemen werden in deze mooie mars weerspiegeld door afwisselende thema’s, de ene keer melancholisch, de andere keer levendig en tenslotte bruisend. Zeg nou zelf… een mooiere feestmars kon de Harmonie bij het 125 jarig bestaan niet voor U uitkiezen! De slotnoot viel dan ook in een groot applaus waarmee het publiek haar waardering tot uitdrukking bracht voor de muzikanten.

Hazen en fazanten

Na afloop van de muzikale Mis keken de muzikanten en genodigden in Bellevue gezellig terug op het wel en wee van onze Chaamse Harmonie sinds 1893. “Wat heb ik hier een gezellige tijd gehad”, zei oud-dirigent Ad van Dun. Hij vertelde over de vele mopjes waarmee hij destijds concerten aankleedde. Van Dun: “Bij het nummer ‘Auf der Jagd’ schoten we zelfs hazen en fazanten uit de lucht!” Kastelein Victor hendriks kon het zich allemaal nog goed herinneren: “We zaten toen met meer dan vijftig muzikanten op het podium en Ad stond dan op het randje te dirigeren!” Zus van Raak vertelde hoeveel indruk het maakte toen de Harmonie strak als een militair korps in 1996 het stadion van het Duitse Cham binnen marcheerde, compleet met vaandel en schellenbomen.

Boek

Klarinettiste Toos Aarts zei hoe leuk ze het vond om de verhalen van de concertreizen naar Brussel en Antwerpen in de 19-de eeuw weer eens terug te lezen. “Ook kostelijk dat verhaal over die twee rivaliserende harmonieën in Chaam voor de oorlog”, lachte Van Dun. Voorzittter Guust van der Steen had speciaal voor de herdenking het boek ‘100 jaar Harmonie St.Cecilia in Chaam’ herlezen. “Mooi om te lezen hoe de verschillende perioden in de geschiedenis van de harmonie verliepen. In de ene periode waren er twintig muzikanten en een aantal jaren later weer meer dan vijftig!”, constateerde Van der Steen. Ook burgemeester Minses had de Mis deugd gedaan. Hij had genoten van de muziek en constateerde dat de muzikanten goed op elkaar waren ingespeeld. “Dat mag ook wel na 125 jaar!”, grapte Minses. –berry van oers

 

19-04-2018

HOE EEN CONCERTREIS VAN CHAAM NAAR ANTWERPEN UIT DE HAND LIEP ! Repatriëring duurde dagen...

HOE EEN CONCERTREIS VAN CHAAM NAAR ANTWERPEN UIT DE HAND LIEP ! Repatriëring duurde dagen...

Berry van Oers/bndestem/17APRIL2018

 

CHAAM-ANTWERPEN - Op 15 april 1893 werd in Chaam harmonie St.Cecilia opgericht. Maar ook voor die tijd maakte men daar muziek. In de archieven staat dat er al in 1877 een harmonie in Chaam was. Een document vermeldt dat pastoor Janus Verhoeven de harmonie in 1891 ophief naar aanleiding van een uit de hand gelopen concertreis. Toch was het diezelfde pastoor die op 15 april 1893 de, nu 125 jaar oude, harmonie oprichtte. Wat was er dan toch gebeurd?

 

In augustus 1891 reisde de harmonie naar Antwerpen om daar een concert te geven. Al maanden hadden de muzikanten er de mond van vol. De meesten waren nog nooit verder geweest dan Breda. Pastoor Verhoeven vertelde tijdens de repetitie dat Antwerpen een stad is van ‘schone kunsten’ maar ook van mensen die zich ‘in het verderf’ ophouden.

 

SCHIPPERSKWARTIER

De Chaamse muzikanten vertrokken ’s morgens in alle vroegte met een tram van Meerle via Hoogstraten naar Antwerpen. Tegen de middag arriveerde het gezelschap op de Antwerpse Markt. Het optreden was pas in de late namiddag. Er was nog volop tijd voor een bezoek aan de vele gezellige cafés. Enkele muzikanten waagden zich zelfs in het ruige schipperskwartier, ondanks de waarschuwingen van pastoor Verhoeven. Ze keken daar hun ogen uit. De tijd vloog om, maar rond vier uur ’s middags was iedereen boven water en klaar voor het grote optreden.

 

'IN DE MIST'

De eerste nummers klonken goed. Men oogstte veel applaus. Toch gingen voor sommigen de pinten tellen. Toen tot slot van het concert het Belgische volkslied gespeeld moest worden waren enkele muzikanten te ‘vermoeid’ om het einde van de ‘Brabançonne’ te halen. De Chamenaren zaten er niet mee en ze feestten na afloop van het concert volop verder. De harmonie maakte overuren en bleef dagenlang ‘in de mist’.

 

BANDELOOS

Pas vier dagen na het concert keerde de laatste groep vanuit België in Chaam terug. Voor één muzikant kon de pret in de Belgische Scheldestad niet op. Hij kwam zo onopvallend mogelijk pas na acht dagen weer thuis. Dat bandeloze gedrag veroorzaakte een grote rel en was voor pastoor Verhoeven aanleiding de harmonie met onmiddellijke ingang te ontbinden.

Chaam moest het voortaan zonder harmonie doen.

 

HEROPRICHTING

Maar toen de lange winteravonden aanbraken gingen de muzikanten het musiceren missen. Ze voerden de druk op pastoor Verhoeven op om weer met de harmonie te mogen beginnen. Hij besloot uiteindelijk de leden van de opgeheven harmonie een jaar de tijd te geven om tot inkeer te komen na hun omzwervingen in Antwerpen. Eind 1892 werd een lijst opgesteld met namen van degenen die lid van de opgeheven harmonie waren geweest. Zij die zich destijds in Antwerpen wel ‘deugdelijk’ gedroegen werden het eerst voor een lidmaatschap van een nieuwe harmonie benaderd. Eén van de eerste muzikanten die zich aanmeldde was hij die destijds als laatste pas na acht dagen na de Antwerpse concertreis terug in Chaam arriveerde. Deze muzikant werd aanvankelijk resoluut als lid geweigerd. Toch liet de pastoor hem uiteindelijk toe vanwege zijn ‘uitzonderlijke’ muzikale kwaliteiten en zijn toezegging tot gedragsverbetering.

 

SCHIK

Tegenover de kerk bouwde men naast Bellevue een harmoniezaal. Dat was een tactische locatie want wanneer de kerkdeur openging keek men regelrecht naar binnen en andersom. Het aangrenzende café naast de repetitiezaal bleef voorlopig verboden terrein. Gezeten naast de tussendeur die toegang gaf tot Bellevue luisterde pastoor Verhoeven naar ‘zijn’ muzikanten en hield de wacht. Hij had er eigenlijk best schik in. Na een aantal voorspoedig verlopen repetities besloten de pastoor en zijn muzikanten definitief door te gaan.

 

HOOGMIS

Daarmee zag op 15 april 1893 de ‘Roomsch-Katholieke Harmonie Sancta Caecilia’ officieel het levenslicht. Aanstaande zondag is dat precies 125 jaar geleden. De huidige muzikanten vieren dan de oprichtingsdag met een muzikale hoogmis om 11.00 uur in de parochiekerk, op dezelfde plaats waar 125 jaar geleden harmonie St.Cecilia werd heropgericht.

13-04-2018

AL IN 1877 HAD CHAAM EEN HARMONIE !

AL IN 1877 HAD CHAAM EEN HARMONIE !

Het oudst bekende bericht dat ik vond over een harmonie in Chaam dateert van 30 juli van het jaar 1877. Deze voorloper van de huidige Chaamse harmonie heette ‘Oefening Kweekt Kunst’ (OKK) en trad, daags tevoren, op in de dierentuin te Brussel. Het was de tijd van karrensporen en van helden zoals Sjef uit het Vlaamse Tremelo en weverszoon Peerke uit het Tilburgse Heikant die zich op dat moment in verre oorden inzetten voor melaatsen en leprozen. Vincent van Gogh, schilder in de dop, reisde vanuit het Brabantse land af naar Dordrecht om daar in een boekhandel te gaan werken. In Nederland zat Koning Willem III stevig op de troon, terwijl Chaam evenzo stevig in het gareel werd gehouden door Burgemeester Van den Enden en Pastoor Daverveldt. Er was in die dagen groot nieuws in Chaam. De harmonie had namelijk een uitnodiging ontvangen om op te treden in de Belgische hoofdstad Brussel. Op zondag 29 juli 1877 vond daar in de dierentuin een groot internationaal festival plaats.

 

Binnenskamers

De Chaamse muzikanten arriveerden die zondag al vroeg in Brussel. Na wat omzwervingen in de stad kwam het gezelschap in de namiddag aan in de dierentuin. In het midden van de dierentuin stond onder de bomen een grote kiosk opgesteld waarop de gehele dag door gezelschappen optraden. Onder het publiek bevond zich een toeschouwer afkomstig uit Nederland. Hij was erg onder de indruk van het optreden van de Chaamse harmonie. 's Anderendaags schreef hij een verslag van het concert, dat hij ondertekende met ‘een bewoner van Noord-Brabant’, en stuurde dat richting Nederland. Zo kwam het concertverslag onder ogen van de Chaamse Burgemeester Van den Enden en Pastoor Daverveldt. Zij besloten dat de inhoud van het verslag voorlopig maar het beste binnenskamers kon blijven. Wat stond er dan in dat verslag?

 

Druk

Tijdens het optreden in Brussel waren alle stoelen en banken rond de rijk versierde kiosk bezet. Vooral 's avonds was het druk. Het programmaboekje vermeldde namelijk, na het concert van de Harmonie uit Schaerbeek, een optreden van de Nederlandse Harmonie OKK uit Chaam. Harmonie-orkesten stonden in die tijd bijzonder goed bekend in België en lokten veel mensen. Zo ook de schrijver van het verslag. Hij begint als volgt: "...Op het programma den naam van dat muziekgezelschap zoekende, ware mijn oog aangenaam verrast door dien der Harmonie Oefening Kweekt Kunst de Chaam près Breda (Hollande) daarop vermeld te zien. Dat ik eens getuige was van den indruk dien een korps muziek uit Holland op het uitgelezen publiek alhier maakte...zoiets wordt niet licht vergeten en ik kan me daarom voorstellen dat men opnieuw verlangde naar dergelijke zuivere melodieuze tonen, naar zoo een ensemble en opvatting".

 

Neurenbergsch poppenkopje

Na het optreden van de Schaerbeekse harmonie was de Harmonie uit Chaam aan de beurt. Omstreeks acht uur ’s avonds bestegen zo'n twintig muzikanten ‘een deel van Nederlands zonen' de kiosk, voorafgegaan door ‘den standaarddrager’. De vaandelstok staat nauwkeurig beschreven in het verslag: "...De standaard bestond uit een blauw geverfd stokje, waarop een lier, versierd met een Neurenbergsch poppenkopje, het geheel omgeven door een cirkelvormigen band waaraan drie medailles, als zoovele getuigen van behaalden roem, prijkten". De Chaamse muzikanten waren gepast gekleed vermeldt het verslag: "...Het toilet der Chamenaars was uiterst modest en vormde met hunne petten het symbool van Chaamse eenvoud". De Chaamse Harmonie OKK stond onder leiding van de jonge dirigent Punt. Het eerste nummer dat de Chaamse muzikanten uitvoerden was het Belgische volkslied de ‘Brabançonne’. De toeschouwers waren zeer verrast volgens het verslag: "...Wanneer een humorist teekenaar onder het publiek is aanwezig geweest, heeft hij wellicht nimmer beter gelegenheid gehad om den plotselingen overgang van ernst in humor zoo voortreffelijk waar te nemen".

 

‘Ce sont des Hollandais!’

Het optreden van de Chamenaren trok veel bekijks, lezen we in het verslag: "...De dichtgeknepen lippen van sommigen, de half geopende mond van anderen, de hoofden iets achterover, de staroogende blikken der toehoorders op de kiosk gevestigd, het bijna onbeweeglijke der figuren en de stilte die er heerschten, dat alles ging eensklaps over in dien smakelijken lach, die alleen door een sterk contrast kan teweeggebracht worden, alles kwam in beweging. Een uitbundig gejuich waartusschen men de woorden 'comment c'est possible!', 'quelle musique!', 'comment c'est amusant!', 'ce sont des Hollandais!' enz. kon waarnemen". Het publiek reageerde, tot grote verbazing van de schrijver van het verslag, erg enthousiast: "...En toen de laatste toon de valsche en niet goed sluitende instrumenten verliet, was 't alsof het orkest van ‘Dunkler of Stumpff’ (Francois Dunkler, dirigent van de toenmalige Nederlandse Koninklijke Militaire Kapel red.) in de plaats van ‘Oefening Kweekt Kunst’ uit Chaam, het beste ten gehoore had gebracht. Aan het applaus scheen geen einde te komen. Een oorverdoovend geschreeuw van bravo en bis maakte het orkest besluiteloos. Er werd in de kiosk gedelibereerd wat te doen en na lang talmen scheen de heer Punt het eindelijk met de executanten eens te zijn geworden, want nogmaals werd de Brabançonne tot vermaak der menigte ten gehoore gebracht".

 

‘Vive les Belges!’

De vaandeldrager van de Chaamse harmonie, in het verslag standaarddrager genoemd, speelde een opvallende rol tijdens de uitvoering. Het verslag vermeldt: “...Ook de standaarddrager deelde in het genot daar hij met een zichtbare voldoening zijne dorpsgenoten bewonderde en ter eere van het Belgische volkslied het tegenovergestelde van zijn gelaat aan het publiek toonde". Naast het Belgische Volkslied werden ook andere muziekstukken uitgevoerd. Dirigent Punt had zelf, speciaal voor het Brusselse optreden, een feestmars gecomponeerd. Ook stond er een polonaise, de ‘polonaise van Steenbergen’, op het programma. Na het laatste nummer van het concert overhandigde een van de commissarissen van de organisatie aan dirigent Punt, als dank en herinnering, een medaille. Het verslag beschrijft de overhandiging als volgt: "...Onder een hartelijk handenschudden overhandigde hij den directeur een medaille, welke onmiddellijk aan den standaard werd bevestigd. Opnieuw een daverend applaus toen de Chamenaars die bewonderden en een hunner zijn pet in de hoogte zwaaide en uitriep: Vive les Belges!"

 

Zat figuur

De schrijver van het verslag ergerde zich, ondanks het succes van de Chaamse muzikanten, mateloos aan het optreden van zijn landgenoten. Hoewel het verslag op het eerste gezicht positief uitviel onthulde de schrijver in de laatste alinea in welke toestand de mannen van Oefening Kweekt Kunst uit Chaam zich bevonden ten tijde van de uitvoering in de Belgische hoofdstad: "...Dat zij het publiek voldaan hebben valt niet te betwijfelen, want zelden zal een muziekuitvoering den lachlust zoo hebben gaande gemaakt. Maar dat de Chaamsche Harmonie OKK een zat figuur heeft gemaakt is ook zeker en het ware te wenschen, vooral in het belang der Noordbrabantsche muziekverenigingen, dat de directeur Punt de 'puntjes' wat beter op de 'i' plaatste alvorens hij zich op een concours waagde. Al ware het zelfs maar te Ulecoten".

 

Van Brussel naar Antwerpen

In 1879 werd de Brusselse dierentuin, thans het Leopoldspark, gesloten. Of het roemruchte optreden van de Chamenaren daar aan bijgedragen heeft is wellicht wat ver gezocht. Enfin, voortaan moesten de Brusselaren naar Antwerpen om uitheemse diersoorten en Chaamse musici te bewonderen. Want wie dook er in 1891 op in de Antwerpse dierentuin? Jazeker, harmonie St.Cecilia uit Chaam, de tweede voorloper van de huidige Chaamse harmonie! Dat Antwerpse optreden van de Chaamse muzikanten was nog spectaculairder dan dat in Brussel. Pas vier dagen na het concert in Antwerpen keerde de laatste groep vanuit België in Chaam terug. Voor één lid kon de pret in de Vlaamse Scheldestad kennelijk niet op. Hij kwam zo onopvallend mogelijk pas na acht dagen weer thuis. Zulk een bandeloos gedrag veroorzaakte een grote rel en was voor pastoor Verhoeven aanleiding de harmonie met onmiddellijke ingang te ontbinden. Hoe het daarna verder ging en hoe de harmonie in 1893 werd heropgericht heb ik in geuren en kleuren opgeschreven in het boek ‘100 jaar Harmonie Sancta Caecilia in Chaam: uit de kronieken van een Harmonie’.

 

Viering 15 april

Op zondag 15 april aanstaande is het precies 125 jaar geleden dat Harmonie St.Cecilia in 1893 werd heropgericht. De muzikanten vieren zondag deze bijzondere oprichtingsdag (Dies Natalis) met een muzikale hoogmis om 11.00 uur in de Chaamse parochiekerk. Iedereen is van harte welkom om deze jubileumviering bij te wonen. Oud-leden en genodigden kunnen na de Mis in Bellevue gezellig terugkijken op het wel en wee van onze Chaamse Harmonie sinds 1893… of 1877!. –Berry van Oers

page loading