ST.CECILIA NIEUWS

15-07-2020

HERINNERING AAN THEO VAN DER WESTERLAKEN

HERINNERING AAN THEO VAN DER WESTERLAKEN

Op 14 juli tijdens de repetitie ontvingen we het droevige bericht dat onze medemuzikant Theo van der Westerlaken was overleden op 71-jarige leeftijd.

 

Begin jaren zestig van de vorige eeuw meldde de jonge Theo zich aan als leerling bij onze Chaamse Harmonie op hoorn. Hij maakte snel vorderingen zodat hij in 1964 aspirantlid werd bij het grote Harmonie-Orkest. Hij zette daarmee een lange lijn voort. Zijn grootvader was bestuurslid van Harmonie Crescendo en zijn vader baritonnist en later bestuurslid.

 

In 1976 trad Theo toe tot het bestuur, werd voorzitter van het uniformencomité en hield zich sindsdien bezig met de inzameling van oud papier, de grootste inkomstenbron van onze vereniging. Een enorme klus. Maar ook voor allerlei andere klussen draaide hij zijn hand niet om, variërend van de verkoop van steunkaarten, het organiseren van concerten tot het uitstippelen van uitstapjes.

In 1995 werd Theo secretaris en daarmee spil van de Harmonie. In zijn toewijding voor de Harmonie kwam nimmer de klad. Het maakte hem gewaardeerd en geliefd alom. Tijdens repetities ontbrak Theo zelden en ook van het nakaarten aan de toog met zijn muziekvrienden kon hij zo genieten. In 2014 kreeg hij van de muziekbond de gouden speld en onlangs volgde de benoeming tot erelid van de Harmonie. Maar de meeste waardering kreeg je, zo vertelde je, wanneer je medemuzikanten het naar hun zin hadden in de vereniging.

 

Wat hebben we veel meegemaakt samen Theo, vergaderen, plannen maken en op de podia, tijdens concerten, aubades en serenades. Je prachtige hoornsoli zijn onvergetelijk. Musiceren op niveau had altijd je prioriteit. Daarbij kwam de gezelligheid zoals tijdens het dauwtrappen naar Meersel-Dreef en wat trad je graag op in de oktoberhal te Wieze en in de Antwerpse Zoo.

 

Enkele jaren geleden gaf je aan te willen stoppen als bestuurslid zodra er een opvolger gevonden was. Die kwam er niet. Dus je ging door. Het is nog maar pas geleden dat je de vergadernotulen toestuurde, altijd tot in de puntjes verzorgd.

Wat heb je veel gedaan voor onze Harmonie Theo. Niets was je te veel. Je inzet was ongeëvenaard. Je was en blijft een inspiratiebron voor ons allemaal.

 

Ons medeleven gaat nu uit naar zijn zus Annelies, haar man en de kinderen.

 

Wat zullen we je missen Theo, je vriendschap, je passie en je trouw. Je was een bijzonder mens. Bedankt voor alles. We vergeten je niet. Tot ziens ooit kameraad…vaar wel!

 

Namens bestuur en leden van Harmonie St. Cecilia Chaam

Berry van Oers