HISTORIE 1893-2024

Lees de bijzondere historie van de Harmonie !

Jubileumboek werd bestseller...
Jubileumboek werd bestseller...

Op zaterdag 15 april 1893 werd in Chaam Harmonie 'Sancta Caecilia' opgericht. Maar ook al voor die tijd maakte men in Chaam volop muziek. Zo vermeldt een oud document reeds het bestaan van een Chaamse Harmonie in 1877. In 1891 werd die toenmalige Harmonie op last van de plaatselijke pastoor Verhoeven opgeheven, naar aanleiding van een uit de hand gelopen concertreis. Toch is het diezelfde pastoor die in 1893 aan de wieg stond bij de oprichting van de huidige Harmonie. Hoe dat allemaal is gegaan en wat er daarna allemaal gebeurde kunt U uitgebreid lezen in het boek ‘100 jaar Harmonie St.Cecilia in Chaam’ (150 foto's)!

 


Het boek werd uitgegeven ter gelegenheid van het eeuwfeest van de Harmonie in 1993. Binnen drie dagen was het boek uitverkocht. Van de tweede druk is nog een beperkt aantal boeken voorradig.Te koop bij de penningmeester: tel 0161-491483

 

Oers van Berry, 100 jaar Harmonie Sancta-Caecilia Chaam: uit de kronieken van een Harmonie 1893-1993. Baarle-Nassau, Em. De Jong B.V. 1993, Second Edition. Hard Cover, 25cm. x 17cm.160 blz., 150 illustraties. 570 gram. € 12.00 US$ 15.00

 

LOGO

LOGO

De Harmonie heeft van oorsprong geen vast eigen logo. In het verleden diende daartoe het donkerrode vaandel met daarop de beeltenis van de H.Cecilia omgeven met lauwerkransen. Op de concertprogramma's en feestgidsen van kort na de tweede wereldoorlog komen we soms afbeeldingen van gestyleerde harpjes tegen. Medio jaren zestig van de vorige eeuw laat het Hamoniebestuur briefpapier drukken. Men kiest dan bij de drukker een muziekembleem uit om daarmee het briefpapier te verfraaien. Het embleem bestaat uit een muziekharp met aan de basis een trompet en bladmuziek, omgeven door lauwerkransen.

Dat embleem werd nadien steeds meer gebruikt op concertprogramma's, feestgidsen, steunkaarten, enz. Het embleem is intussen zo herkenbaar geraakt in Chaam dat het beschouwd kan worden als het 'officiële' logo van onze Chaamse Harmonie.

Cecilia: 'kuische patrones!'

De H.Cecilia: naamgeefster an de Chaamse Harmonie !
De H.Cecilia: naamgeefster an de Chaamse Harmonie !

Al in de middeleeuwen is de H. Cecilia patrones van de muziek "...opdat deze kuische patrones uit het hart harer vereerders, de kerkelijke zangers, alle zinnelijke, wereldsche muziek verbanne, opdat zij het christelijk godshuis beware van onwaardige profane kunst", zo vermeldt een oud notitieboekje.


De H.Cecilia zou samen met haar verloofde Valerianus en diens broer Tiberius in de derde eeuw onthoofd zijn. Daar in het verhaal van haar lijden sprake is van bruiloftsmuziek wordt zij in de middeleeuwen patrones van de kerkmuziek. Vaak wordt de H.Cecilia afgebeeld met een harpje. Ook wordt zij opgenomen in de canon van de H.Mis en krijgt zo een vaste feestdag, jaarlijks op 22 november.(blz.14). Zie voor meer informatie:
http://www.katholieknederland.nl/abc/detail_objectID592609.html

1891 Harmonie naar Antwerpen !

1891 Harmonie naar Antwerpen !
In 1891 reist de Chaamse harmonie St.Cecilia per paardentram naar Antwerpen.
 
Een hele onderneming! De meesten zijn nog nooit verder geweest dan Breda...

De Chaamse muzikanten kijken hun ogen uit in het ruige schipperskwartier....

(lees het uitgebreide verslag in het jubileumboek!)

PASTOOR VERHOEVEN TELEURGESTELD

PASTOOR VERHOEVEN TELEURGESTELD

Na het optreden in 1891 in Antwerpen besluit pastoor Verhoeven (zie foto) de harmonie op te heffen.

Wat was er dan toch gebeurd?

Welnu, de Chamenaren vieren volop feest in de Scheldestad. Men maakt overuren en blijft dagenlang 'in de mist!'
 
Pas na 4 dagen keert de laatste groep terug in Chaam. Voor 1 lid kan de pret kennelijk niet op. Hij komt pas na 8 dagen zo onopvallend mogelijk weer thuis.

1893 HEROPRICHTING !

1893 HEROPRICHTING !
In 1893 besluit pastoor Verhoeven de Harmonie opnieuw op te richten. De Chaamse mensen missen hun Harmonie. Ook Burgemeester Bastiaansen (zie foto) is er voor !

De muzikanten zijn inmiddels tot inkeer gekomen na hun 'bandeloze' gedrag in Antwerpen.

'Ge moogt nog eens beginnen', zegt de pastoor. 

Chaamse serenade inspireert baron!

Chaamse serenade inspireert baron!

Baron Willem Henri Emile van der Borch van Vermonde werd in 1881 burgemeester van Ginneken en Bavel. De baron woonde op het landgoed Hondsdonk nabij Chaam (zie foto). In 1906 vierde hij zijn zilveren jubileum. Een van de festiviteiten was een grote optocht in Ulvenhout. 
Harmonie St.Cecilia uit Chaam bracht hem een serenade. Die serenade bracht de baron ertoe een eigen harmonie in Ulvenhout op te richten. Op 1 september 1906 was de oprichtingsvergadering in hotel ’t Jagthuis. August Metsers was de eerste president en de baron de erevoorzitter en beschermheer. Zijn wapenspreuk was ‘integritate et constantia’ ofwel ‘rechtschapenheid en standvastigheid’. Zo werd de naam voor de nieuwe Ulvenhoutse harmonie ‘Constantia’.

De Harmonie in de 1e Wereldoorlog

De Harmonie in de 1e Wereldoorlog
In 1914 breekt de 1e Wereldoorlog uit. Nederland blijft er buiten maar België wordt door de Duitsers bezet. De Vlamingen vluchten massaal de grens over. Ook in Chaam vinden zij onderdak. In de Chaamse bossen worden militairen ingekwartierd om de grens te bewaken. Sommigen van hen bespelen een muziekinstrument en oefenen mee tijdens de repetities van de Harmonie (zie jubileumboek blz.32-34)

Crescendo en St.Cecilia !

Crescendo en St.Cecilia !
In 1926 splitstte vanwege een ruzie een aantal muzikanten zich van de Harmonie af. Zij richtten een eigen Harmonie op onder de naam 'Harmonie-Vereen Crescendo Chaam'. De twee rivaliserende verenigingen zorgden er voor dat Chaam in de jaren twintig en dertig in twee kampen werd opgedeeld, tot in het echtelijk ledikant toe. In de Chaamse pastorie (zie foto) organiseerde pastoor Meeuwese destijds regelmatig verzoeningsbijeenkomsten om de twee kampen bij elkaar te brengen. (zie blz.45-78)

CRESCENDO RUKT UIT !

CRESCENDO RUKT UIT !
In 1933 wordt voor de 1e maal de internationale wielerwedstrijd de 'Acht van Chaam' verreden.

De coureurs worden bij café 'De Veehandel' aan de Torenstraat opgehaald door zowel Harmonie St.Cecilia als door Harmonie Crescendo.

Foto: Harmonie Crescendo op weg naar de meet... 

Naar de overkant

Naar de overkant
Door alle perikelen rond de twee rivaliserende Chaamse korpsen wordt het ook Jan 'Wilson' en zijn vrouw van repetitielokaal Bellevue te veel.

In 1926 wordt het instrumentarium van St.Cecilia buiten de deur gezet.

Er blijft voor de Cecilianen niets anders over dan maar naar de overkant te gaan.

Vanaf die dag wordt café 'Het Chaamsche Wapen' het nieuwe thuishonk van St.Cecilia. (zie blz.47) www.hetchaamschewapen.nl

Meteen vraagt uitbaatster Cath. de Jong bij de gemeente ontheffing van de sluitingstijd aan voor de 'vaak vochtige' repetitieavonden.

VLAAMSCHE KERMIS

VLAAMSCHE KERMIS
In 1925 organiseert de Harmonie om de kas te spekken een Vlaamsche Kermis.

Tijdens de Kermis kunnen de bezoekers tegen betaling deelnemen aan allerlei spelletjes.

De grootste attractie is de electrische tram. Tussendoor draait Geert van der Westerlaken aan het Rad van Avontuur.

Brouwerij de 'Avondster' (zie foto uit 1913) van Van der Westerlaken vaart er wel bij.
Lees alles over hoe het is gekomen in het jubileumboek '100 jaar Harmonie Sancta Caecila in Chaam'!
Lees alles over hoe het is gekomen in het jubileumboek '100 jaar Harmonie Sancta Caecila in Chaam'!

Officer of the day (Chaams Volkslied)

Festival-mars uit 1937 ter gelegenheid van het 1e festival van de diocesane muziekbond, gehouden in Chaam. Bestuurslid meester Diepstraten schreef op het laatste gedeelte van de mars enkele eenvoudige versregels. De laatste regel 'daar reiken wij feestende elkaar de vriendenhand', zinspeelt op de 'tijdelijke' samensmelting van de twee rivaliserende Chaamse korpsen 'St.Cecilia' en 'Crescendo'. De Harmonie heeft in het verleden diverse festival-marsen gekend, voorzien van begeleidende tekst. Waarom juist deze festival-mars stand hield, en zelfs door velen werd verheven tot plaatselijk 'volkslied', heeft wellicht te maken met de indruk die de samensmelting destijds in de Chaamse gemeenschap te weeg bracht.

 


Hup Chaam, schoonste van de dorpen in het Brabantse land

Gij leert ons het feesten naar ouderwetse trant.

Hup Chaam, schoonste van de dorpen in het Brabantse land

daar reiken wij feestende elkaar de vriendenhand!

(klik op het luidsprekertje om de muziek te beluisteren. Op het laatste deel kunt U staande meezingen!)

De Harmonie in de 2e Wereldoorlog

De Harmonie in de 2e Wereldoorlog
Op 25 december 1940 krijgen alle muziekgezelschappen, op last van de Duitse bezettingsautoriteiten, aanzegging zich bij de zogenaamde 'Kultuurkamer' aan te sluiten. De Chaamse Harmonie geeft daar niet aan toe en besluit tijdelijk 'pro forma' te liquideren.
Koningin Wilhelmina betreedt op 13 maart 1945 te Eede in Zeeuwsch-Vlaanderen na vijf jaar weer Nederlandse bodem. Ze verblijft enkele maanden op het nabij Chaam gelegen kasteel 'Anneville' (zie foto) . Er wordt een groots defilé georganiseerd. Uiteraard is ook de Chaamse harmonie van de partij. Onder leiding van onder-dirigent meester De Swart brengt de Harmonie, gezeten op een vrachtwagen, een serenade aan de legendarische Oranje-vorstin. (zie blz.78-87)

DEFILÉ VOOR H.M.KONINGIN WILHELMINA

Koningin Wilhelmina neemt het defilé af !
Koningin Wilhelmina neemt het defilé af !
In 1945 verblijft Koningin Wilhelmina op landgoed Anneville in de Ulvenhoutse bossen. De Chaamse Harmonie doet mee aan het defilé voor de legendarische oranjevorstin !

Op de voorgrond, de adjudant van Hare Majesteit Erik Hazelhoff Roelfzema: de soldaat van Oranje !

CECILIA OP CONCOURS !

CECILIA OP CONCOURS !

Sinds haar oprichting in 1893 heeft de Harmonie aan veel concoursen deelgenomen en daarbij bijna alle afdelingen doorlopen. 

Foto -> 1965: het jaar van de topprestaties. Op 26 mei behaalt de Harmonie de 1e prijs in de Superieure Afdeling. De KRO viert haar 40-jarig bestaan met een wedstrijd voor Toporkesten. De Chaamse harmonie behaalt tijdens de voorronde van het KRO-concours 189 punten, het hoogste puntenaantal van het ganse bisdom. Tijdens de halve finale moeten de Chaamse Cecilianen met 186 punten en met drie punten verschil hun collega's uit Princenhage voor laten gaan. 

* 1904 Tilburg 3e prijs in de 2e afdeling;
* 1906 Alblasserdam 3e afdeling 2e prijs;
* 1912 Tilburg 2e prijs;
* 1924 Ginneken 1e prijs;
* 1926 Beerse 2e afdeling 1e prijs;
* 1937 Chaam buiten mededinging;
* 1948 Prinsenbeek 1e prijs met promotie naar 2e afdeling;
* 1949 Etten 1e prijs met promotie naar 1e afdeling;
* 1950 Gilze 2e prijs;
* 1953 Bergen op Zoom 1e prijs met promotie naar afdeling Uitmuntendheid;
* 1954 Dongen 2e prijs;
* 1956 Oosterhout 2e prijs;
* 1958 Raamsdonksveer 1e prijs;
* 1959 Teteringen 1e prijs met promotie naar Ere-afdeling;
* 1960 Dongen 1e prijs met promotie naar Superieure afdeling;
* 1965 Rucphen 1e prijs;
* 1966 Ulvenhout 1e prijs;
* 1970 automatische degradatie naar Ere-afdeling wegens niet deelnemen;
* 1974 vrijwillige degradatie naar afd. Uitmuntendheid
* 1974 Clinge 2e prijs;
* 1979 Bergen op Zoom 1e prijs;
* 1983 Etten-Leur 1e prijs;
* 1986 Etten-Leur 2e prijs;
* 1991 Hulst 1e prijs;
* 1995 Bergen op Zoom 1e prijs;
* 2001 automatische degradatie naar 1e afdeling wegens niet deelnemen;
* 2004 Veldhoven 4e divisie 75,41 punten.
* 2008 Etten-Leur 4e divisie 77,75 punten

* 2011 Veldhoven 4e divisie 77,80 punten

WIM NUGTEREN

WIM NUGTEREN
In 1959 wordt de Chaamse huisarts Wim Nugteren voorzitter van de Harmonie. Hij blijft dat tot 1974.

De populaire huisarts overlijdt in 1990 na een kort ziekbed. Op 22 april brengt de Harmonie tijdens de begrafenis een laatste muzikale groet aan haar oud-voorzitter! (blz.100)

BIERFEESTEN TE WIEZE !

BIERFEESTEN TE WIEZE !

In oktober 1962 neemt de Chaamse Harmonie deel aan de bierfeesten in het Belgische Wieze. De Harmonie stapt daar mee op in een grote optocht. Daarna verblijft men in de grote Oktoberhallen van Van Roy's bierbrouwerij. In de immense bierhal komen hectoliters bier rechtstreeks vanuit de bierkelders terecht in de bekende stenen bierpullen (zie foto). Men zou nadien nog regelmatig naar Wieze terugkeren.

De bierpullen waren een begeerd verzamelobject. Het was een sport om ze onder het uniform mee naar buiten te smokkelen

In 1976 reisde de Harmonie voor het laatst naar Wieze.

Dirigent Hans Klerx

Dirigent Hans Klerx

In 1964 wordt de jonge student Hans Klerx dirigent van de Chaamse Harmonie. Hij studeert op dat moment nog aan het Brabants Conservatorium. Klerx ontpopt zich later als grote promotor van de blaasmuziek. In 1980/81 is hij de initiator van de zogenaamde "Top-3 concerten" om Fanfare-orkesten een beter imago te verschaffen. Daaruit is de huidige serie "Fanfare Promotie Concerten" voortgevloeid. Na Chaam wordt hij onder meer dirigent van de Gildebonds-Harmonie te Boxtel. In 1970 verlaat Klerx de Chaamse Harmonie. Hij wordt in Chaam opgevolgd door dirigent Nol Leblanc. Leblanc, afkomstig uit Limburg, is soloklarinettist bij Harmonie "Eendracht maakt Macht" te Wessem.
In 1982 bereikt de harmonie een droevig bericht. Hans Klerx overlijdt op 38-jarige leeftijd.

STUIF ES IN TV

Heel Chaam voor de TV !
Heel Chaam voor de TV !

Op een zaterdagmiddag in april 1970 zit heel Chaam voor de televisie. Twee klarinetleerlingen van de Chaamse Harmonie, Anne-Marie Koremans en Marian Thielemans, treden namelijk die middag op in het populaire televisieprogramma "Stuif es in" van de Avro. 

Presentatrice Ria Bremer prijst de beide mooie meisjes om hun prachtige achternamen. 

Anne-Marie en Marian spelen voor het oog van de camera twee klarinetduetjes. De slotnoot van "Au clair de la lune" valt in het applaus. Welverdiend nemen zij hun "stuiver" in ontvangst.(blz.123 jubileumboek)

Klik op het luidsprekertje !

ACHT VAN CHAAM

ACHT VAN CHAAM
Tijdens de Acht van Chaam in 1970 rukt de Drumband uit om de Professionals binnen te halen.

De Drumband staat in die jaren onder leiding van instructeur Tiny Hoorevoorts uit Alphen.

Jan Krekels wint de Acht van Chaam in 1970 bij de Profs.
www.8vanchaam.nl

Handtekening van Barend Servet

Handtekening van Barend Servet
Op 8 maart 1973 reist de Chaamse harmonie voor de zoveelste maal af naar het Antwerpse Sportpaleis ter opluistering van de wielerbaanwedstrijden.

De Nederlandse TV-artiest IJf Blokker alias Barend Servet, bekend van de eerste 'blootshows', deelt handtekeningen aan de jeugdige Harmonie-muzikanten uit...

'Pollens!'


(blz.125 jubileumboek)

Klik op het luidsprekertje !

Terug naar Bellevue

Terug naar Bellevue
In 1978 wordt, na ruim vijftig jaar thuis te zijn geweest bij Het Chaamsche Wapen, Bellevue opnieuw het thuishonk van de Harmonie. Het Chaamsche Wapen, van oudsher uitgebaat door de familie De Jong, heeft geen opvolger meer. De familie gooit de zaak dicht en besluit de hele handel te verkopen. Zo komt 'St.Cecilia' weer terug aan de overkant waar de vooroorlogse Cecilianen ooit in het verre verleden hun instrumenten in de goot vonden. (zie blz.133) http://home.hetnet.nl/~bellevuechaam

MARIJKE KLERX

MARIJKE KLERX
In 1978 krijgt de Harmonie een vrouwelijke dirigent in de persoon van Marijke Klerx, zus van oud-dirigent Hans Klerx.

Het is even wennen voor de muzikanten, maar al snel is Marijke geliefd binnen het korps, ook na de repetities. 

Klerx volgt dirigent Wout Stabel op. In 1981 neemt dirigent Thijs Siebers uit Berlicum de dirigeerstok van Marijke Klerx over.

DRUMBAND

DRUMBAND
Tot de jaren negentig van de vorige eeuw kende Chaam een bloeiende jeugddrumband. 

De Drumband had een eigen vaandel en trad ook los van de harmonie op.

De zwemvierdaagse (zie foto) op het Weidebad aan de Alphensebaan werd meermalen ritmisch opgeluisterd.  

CHAAMSE KERMIS

CHAAMSE KERMIS
Ieder jaar opent de Harmonie op de 1e zondag in juni de Chaamse Kermis op het Marktplein.

Rond het middaguur volgt er na een korte rondwandeling een serenade voor de kermisexploitanten.

Daarna wordt de kermis geopend met onder meer ritjes in de botsauto's en de zweefmolen.

De Kermisserenade wordt steevast afgesloten met een bezoek aan de oliebollenkraam.

DIRIGENT AD VAN DUN

DIRIGENT AD VAN DUN
In auguustus 1990 wordt Ad van Dun uit Oosterhout dirigent van de Harmonie.

Sinds 1987 is hij 1e luitenant Kapelmeester van het Trompetterkorps der Cavalerie te Amersfoort.

In 1998 wordt Ad van Dun opgevolgd door Pieter Zwaans.

NIEUWJAARS-CONCERT

NIEUWJAARS-CONCERT
Vanaf eind jaren tachtig van de vorige eeuw geeft de Harmonie jaarlijks in januari een Nieuwjaars-Concert. Steeds is er ander thema.

Ook na afloop van de Nieuwjaars-Concerten is het steevast gezellig. Soms werd er 'omgehangen' en volgden er spontane vertolkingen van bijvoorbeeld de 'parelvissers' (zie foto).

Serenade voor nieuwe pastoor

Serenade voor nieuwe pastoor

In 1992 draagt de nieuw-gewijde priester Maickel Prasing zijn eerste H.Mis op in de parochiekerk.

De Harmonie brengt op het kerkplein een serenade ter ere van de uit Limburg afkomstige neomist. V.l.n.r. Pastoor Prasing, pastoor Van Haperen en Deken Simon Kuijten.

KANONSCHOTEN

100 jaar Harmonie: Kanonnen op het Chaamse Marktplein
100 jaar Harmonie: Kanonnen op het Chaamse Marktplein
In juni 1993 voerde de Harmonie t.g.v. het eeuwfeest gezeten op een kiosk op het Marktplein Ouverture 1812 uit van Pjotr Tsjaikowski. De veldslag uit 1812 werd levensecht uitgebeeld door een bataljon schutters uitgerust met kanonnen en bajonetten uit het Nederlands wapenmuseum.

'Gelieve honden en katten binnen te houden', adviseerde het harmoniebestuur.
Pastoor Ritzerfeldt luidde op het einde van de uitvoering de torenklokken van de parochiekerk.
Het buitenconcert onder leiding van dirigent Ad van Dun kende een massale toeloop.

KARNAVAL

KARNAVAL

Al sinds 1958 gaat de Harmonie ieder jaar de grote optocht van Bonenpikkersland vooraf.

In de jaren zestig werd er een speciaal karnavalsvaandel gemaakt. Het had dermate te lijden dat het in 1988 werd vervangen door een uitvoering in triplex.

Naast in Chaam werd ook deelgenomen aan de optochten in Gilze (zie foto), Baarle en Oosterhout.

CARRIBEAN NIGHT !!!

CARRIBEAN NIGHT !!!

CARRIBISCHE AVOND MET 'THE DUTCH STEEL, RHTYHM & SHOWBAND !!!

In september 1993 organiseerde de Harmonie een groots feestweekend ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan. Op zaterdagmiddag werd er een Radio-programma vanuit de feesttent op het marktplein uitgezonden van radio Holland FM van DJ Krijn Torringa.

's Avonds was er een grote Carribische Avond met de bekende 'Dutch Steel, Rhythm & Showband' (zie foto). Het hele dorp liep uit om het feest met de Harmonie mee te vieren. De feesttent puilde dan ook de hele avond uit... swingend op 'january, february, maart....!' Later op de avond sloegen letterlijk de stoppen door!

Het feestweekend werd zondag afgesloten met een festival door maar liefst 12 korpsen uit de regio.

MOEDERDAG-CONCERT

MOEDERDAG-CONCERT
In 1994 organiseerde de Harmonie tijdens Moederdag een moederdag-concert in Bellevue.

Alle moeders kregen een gratis kopje koffie en er stonden vrolijke nummers op het programma.
Een massale toeloop van moeders bleef evenwel uit.


'A mothers heart is a heart of golden'
(Sjeek Spier)

Michael Woldinga

Michael Woldinga

In de jaren negentig trok de harmonie de muziekdocent Michael Woldinga aan. Deze vakman, van geboorte Groninger, hield er een droge humor op na. Ook had Woldinga de gewoonte beginnende leerlingen te bestempelen als natuurtalent. Het frappante was dat menig harmonielid dat ook geloofde !

Chaam naar Cham in Duitsland

Chaam naar Cham in Duitsland
in 1996 maakten de Chaamse muzikanten een concertreis naar Cham in het zuid-oosten van Duitsland.

Op zondag werd opgetreden in het stadion samen met orkesten uit Duitsland en Tsjechië.

De Duitsers waren onder de indruk van de strakke pas van die Holländer. 's Anderendaags stond de krant er van vol!

STEUNKAARTENLIED 1996

STEUNKAARTENLIED 1996
In 1996 werd tijdens het Donateursconcert op 16 november een ludiek Steunkaartenlied gezongen op de wijze van 'Het leven is goed in mijn Brabantse Land'.

MUZIEK: HARMONIE ST.CECILIA

ZANG: BERT ROPS, PIET VAN PRUISSEN, GERARD VAN OOSTERHOUT EN GUUST VAN DER STEEN

TEKST:
BERRY VAN OERSREFREIN:
Het leven is goed in mijn Brabantse land
Het land waar mijn wieg heeft gestaan
Daar heb ik voor altijd mijn hart aan verpand
Dat land doet mijn hart sneller slaan

COUPLET 1
We belden wir aon om te vraogen om steun
De aktie die liep as een trein
We kunnen nou wir veur een jaorke veuruit
Da veinen wij hartstikke fijn!

COUPLET 2
We geven concerten het hele jaor deur
Mee Noewjaor, mee Kesmus en nouw
We speulen op straot as het fist is in Chaom
En trappen int veurjaor wir dauw!

COUPLET 3
Op Graozen, op Snijers en de Gienderdoor
Vergit ok de Gielseweg nie
De meesen in Chaom geven heel gére steun
Aon hún eigen dierbare, machtige, prachtige, gastvrije HERREMENIE... !!!!!

(foto: ieder jaar worden er tijdens het Donateurs-Concert leuke vakantiereisjes verloot. De fam. Naninck wint in 2003 een mini-cruise naar Engeland!)

Hulde-Concert !

Hulde-Concert !
In juni 1999 gaf de harmonie een hulde-concert ter gelegenheid van het 4e lustrum van Hofkapel De Schuimkoppe www.schuimkoppe.nl 

Dirigent Pieter Zwaans was speciaal voor de gelegenheid gekleed in de fameuze Schuimkoppe-outfit, compleet met pittelaar.

Het concert werd afgesloten met een heildronk!

MILLENIUM-CONCERT

MILLENIUM-CONCERT
In 2000 vormden de korpsen uit Chaam, Alphen en Meersel-Dreef/Strijbeek/Galder één groot Millenium-Orkest.

In de centrumgemeente Chaam vond in een feesttent het bijzondere Millenium-Concert plaats.

Zangeres Tara Hoeve (zie foto) zingt 'I will survive' begeleid door het Millenium-Orkest onder leiding van dirigent Pieter Zwaans.

Night of Harmony

Night of Harmony

Op zaterdagavond 12 juli 2003 opende de jubilerende Chaamse Harmonie St.Cecilia (110) haar jubileum-weekend met een bruisende ‘Night of Harmony’ in de feesttent op het Brouwerijplein in het centrum van Chaam. Vanaf 19.30 uur trad naast de Harmonie het Bredase popkoor d’Accord op (zie foto). Ook  de uit Chaam afkomstige musicalzanger Paul Donkers liet zich door de Harmonie begeleiden. De totale programmering bestond, naast Nederlandstalig repertoire, uit Musical en klassieke pop. De Night of Harmony werd afgesloten door de bekende popband Cederick uit Bavel. De toegang voor deze spetterende muzikale avond was gratis.

110 jaar !!!

110 jaar !!!

Feestweekend....

Met op zaterdag popband Cederick....

.... en op zondag de Copperband Moorland !

Buiten stond een springkussen opgesteld..

... en er was friet uit een antieke frietwagen.


Hittegolf met ... CBM !

Hittegolf met ... CBM !
Op de zondag van het jubileumweekend was het heet in Chaam. Velen zochten verkoeling aan het water. De feesttent bleef dan ook rustig.

Er waren concerten van de Bredase TPG-Harmonie en van Musikverein Kordel uit Duitsland.

's Middags trad de Copperband Moorland (CNM) op. Deze Big-Band was grote klasse.

Let's dance ....

Drie gouden jubilarissen

Drie gouden jubilarissen
In 2003 huldigt de Harmonie maar liefst drie gouden jubilarissen. Jan de Jong en de broers Cees en Ad van Beckhoven zijn 50 jaar lid.

Proficiat !

U VRAAGT... WIJDRAAIEN !!!

U VRAAGT... WIJDRAAIEN !!!

In 2003 bestond de Harmonie 110 jaar. Voor de gelegenheid organiseerde de Harmonie een WENS-CONCERT onder het motto 'U VRAAGT... WIJ DRAAIEN !' Vooraf werden invulformulieren bij de plaatselijke supermarkt weggelegd waarop mensen hun wensen konden kenbaar maken.

Smartlappengala

Smartlappengala
In 2004 nam de Harmonie deel aan het 1e Chaamse Smartlappengala t.g.v. het 25-jarig bestaan van Hofkapel 'De Schuimkoppe' www.schuimkoppe.nl 

De Harmonie deed mee met het nummer 'Dr.Bernhard' van Bonnie St.Clair en Ron Brandsteder.

Snijderse Kermis

Snijderse Kermis
De Harmonie start ieder jaar na de zomervakantie met een optreden tijdens de Snijderse Kermis. Het repertoire bestaat steevast uit marsen.

Gastdirigent is steeds Cees van Beckhoven. "Vakkundig slaat hij de maat opdat de klanken der Chaamse musici over de voormalige landgoederen van Hendrik Snijders vloeien!"

(De foto dateert uit 2004)

BNDeStem 24 maart 2005

BNDeStem 24 maart 2005

Trofee weg na concours

CHAAM – De leden van de harmonie St. Cecilia uit Chaam zitten in zak en as. Nadat ze afgelopen zaterdagavond het dertiende dorpenconcours hadden gewonnen, is de waardevolle Jac Bouman wisseltrofee verdwenen.
Harmonieën uit Chaam, Alphen, Riel, Baarle-Nassau en Ginneken in Breda doen altijd mee aan het dorpenconcours. Dit jaar deed Concordia uit Ginneken niet mee. Dat op zich is al minder. Wat de zaak nog erger maakt is dat Jac Bouman zaliger van juist harmonie Concordia uit Ginneken de wisseltrofee in 1987 beschikbaar heeft gesteld. Dat cadeau schonk hij ter gelegenheid van het 110-jarig bestaan van Concordia.


Diamant

De trofee bestaat uit een glazen voet met een zilveren muzieksleutel waarin een diamant is verwerkt. „Het is dus een erg kostbare trofee", aldus Berry van Oers van de Chaamse harmonie. Het ontwerp voor de trofee is van kunstenaar Pim Veenstra en het ontwerp voor de muzieksleutel is van Jo van Sambeek.

„De jury maakte de prijswinnaar zaterdagavond kort na elf uur bekend in de achterzaal van het Chaamse Wapen. Daarna zijn wij naar de overkant naar Bellevue gegaan, want daar stonden onze koffers. Toen we terug kwamen in de concourszaal van het Chaamse Wapen was de trofee ineens weg. We hebben alles afgezocht. Nergens die trofee. In eerste instantie dachten we aan een geintje en gingen we er van uit dat de trofee wel terug zou komen. Nu er een paar dagen overheen zijn beginnen we ons toch echt zorgen te maken en houden we er serieus rekening mee dat de wisseltrofee gestolen is", aldus Berry van Oers. De harmonie gaat op korte termijn aangifte doen bij de politie.

ONTHULLING !

Een aantal weken nadien kwam de onthulling toen de repetitie werd verstoord door motorgeronk. Een politie-agent en inspecteur De Cock kwamen binnen met de dief die de trofee had ontvreemd. De acteurs bleken leden te zijn van het plaatselijke karnavalsorkest 'Goed Zat'!

KONINGINNEDAG

KONINGINNEDAG
Ieder jaar tijdens Koninginnedag rukt de Harmonie uit voor een muzikale rondwandeling ter ere van onze vorstin. De laatste decennia is er een optocht voor kinderen met versierde fietsjes, karretjes, enz. (zie foto uit 2004) De optocht voorafgegaan door de Harmonie maakt traditiegetrouw een tussenstop bij het gemeentehuis waar de burgemeester een aubade afneemt. De laatste jaren zijn daarbij ook de inwoners van de gemeente die ooit een koninklijke onderscheiding ontvingen aanwezig.

BEATRIX

BEATRIX
In 2005 werd in Nederland het zilveren regeringsjubileum van H.M.Koningin Beatrix gevierd. Op 15 december van dat jaar vond in de Utrechtse DOM het slotfeest plaats in aanwezigheid van de Koningin, de Koninklijke familie, de ministerraad en het parlement. Het slotfeest werd vanuit de Chaamse Harmonie bijgewoond door Bert Rops, Theo van der Westerlaken, Pieter Zwaans en Berry van Oers.

INHALEN AVOND 4 DAAGSE

Ieder jaar tijdens de laatste dag van de Avond 4 Daagse gaan de Harmonie en de Drumband de wandelaars vooraf... een traditie die bijzonder door de betrokkenen op prijs wordt gesteld.  

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING

Koninklijke Onderscheiding Berry van Oers
Koninklijke Onderscheiding Berry van Oers

Lintje voor Berry van Oers

BN/DE STEM
foto: Marlyn van Hees

Vrijdag 23 juni 2006 - CHAAM – De 47-jarige Chamenaar Berry van Oers is benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau.


Hij kreeg gisteravond de onderscheiding uit handen van burgemeester Harrie Nuijten van de gemeente Alphen-Chaam tijdens een bijeenkomst in ’t Chaamsche Wapen.

De koninklijke onderscheiding is hem toegekend vanwege zijn uiteenlopende verdiensten voor met name de Chaamse gemeenschap. Van Oers, die in het dagelijks leven werkzaam is als theoloog bij het landelijke secretariaat van de rk kerk in Utrecht, is onder meer al sinds 1970 actief bij en voor harmonie St. Cecilia. Verder stond hij een kwart eeuw geleden mede aan de wieg van Hofkapel 'De Schuimkoppe' en was hij politiek actief.

Velen in Chaam maar vooral ook van ver daarbuiten kennen Van Oers van de Acht van Chaam, waarvoor hij onder meer de public relations verzorgt. Dit jaar is hij ook nog nauw betrokken bij de organisatie van het wereld kampioenschap wielrennen voor militairen tijdens de Acht van Chaam.

Voorts is hij lid geweest van de landelijke stuurgroep, die belast was met de organisatie van het 25 jarig regeringsjubileum van koningin Beatrix.

Van Oers heeft verder diverse publicaties op zijn naam staan, niet alleen als theoloog, maar ook als auteur van boeken over de Acht van Chaam en het 100-jarig bestaan van de harmonie. Als correspondent van BN/DeStem schrijft hij regelmatig over onder meer het lokale verenigingsleven.

Van Oers is sinds 2003 houder van het ere-teken van de gemeente Alphen-Chaam.

Door Norbert Bökkerink

JUBILEUM

PIETER ZWAANS 25 JAAR IN HET VAK !
PIETER ZWAANS 25 JAAR IN HET VAK !

PIETER ZWAANS vierde in 2006 dat hij 25 jaar geleden begon als dirigent. Om dit zilveren jubileum luister bij te zetten werden de Bredase TNT-Postharmonie en de Chaamse Harmonie St.Cecilia voor de gelegenheid samengevoegd. Dit grote gemengde orkest voerde op zaterdagavond 1 juli op het Brouwerijplein in Chaam en op zondagmiddag 2 juli op de Grote Markt in Breda een speciaal ZOMERCONCERT uit onder leiding van de jubilerende dirigent.... Pieter Zwaans !!!

REIS NAAR KORDEL

REIS NAAR KORDEL

In het weekeinde van 30 september - 1 oktober maakte de Harmonie een Concertreis naar Kordel in Duitsland. Naast een muzikale rondwandeling gaven de Chaamse muzikanten 's avonds een hulde-concert voor de Duitsers. Het uitstapje op zondag viel in het water mar eidigde uiteindelijk op het water. Er verscheen een verslag in rijmvormOh, Oh, KORDEL

(gekuiste versie)

 

We vertrokken zaterdagmorgen al op tijd

Kordel is namelijk best wel wijd

Na twee uur rijden waren we aanbeland

Bij een Belgisch AC restaurant


Tegen eenen was het dat we arriveerden

Terwijl de Kordellers applaudiseerden

Toen we langs hun huizen marcheerden !


In het Bürgerhaus troffen we Daan en Pieter

Onder het genot van gratis pullen van net geen halve liter

Daarna Schnitzel eten met champignonsaus

In Eifelbeck, een Jugendgastehaus

’s Avonds optreden met de Kordelse Musik Verein

"Noch eentje bitte: We kunnen niet stehen op ein bein"

Volgend jaar wieder? "Wat zou dass fein sein !"


Zondagmorgen naar de Peterberg per bus

Voor chauffeur Guido nog een hele klus

"Sla nu rechtsaf", zei de tom-tom

Maar de afslag was gesloten: stom-stom


Na drie uur dolen inclusief tussenstop

Bleek het heel eenzaam aan de top

Alles gesloten: wat een mop !


Ook beneden viel het niet mee

Dan maar naar de Bostal-See

Lekker ronddobberen op het water

Werd het alweer een uurtje later


Hup weer in de bus

Zingend richting de Heimat dus

Terugkijkend op die lekkere Deutsche kus !


De moraal van deze concertreis

Lachen, muziek maken, waven en zingen; ‘s lands eer ’s lands wijs

Berg op berg af; bus uit bus in

Uniformen en instrumenten; pak uit pak in


Een gezellige reis: geen discussie

Graag nog een keer: met permissie

Met dank aan de reiscommissie !

 

1 Oktober 2006 / Berry van Oers

HUWELIJK

HUWELIJK
Op 6 oktober 2006 trad hoornist Victor Hendriks in het huwelijk met Schuimkoppin Sandra van den Broek. De huwelijksmis werd opgeluisterd door een koperensemble bestaande uit leden van de Harmonie, Chaamertemperatuur en Hofkapel De Schuimkoppe.

Op 7 oktober volgde een groot avondfeest waarbij de Harmonie een serenade bracht aan het symphatieke bruidspaar

Chassé Theater Breda

Op 12 april 2007 trad de Chaamse Harmonie St.Cecilia op in het imposante Bredase Chassé-Theater. Voor de pauze trad de Postharmonie Breda op. Beide orkesten concerteerden onder leiding van dirigent Pieter Zwaans voor een volle concertzaal.

 

Die avond vond de premiere plaats van een concert voor solo Bariton Saxofoon. De componist was Bernard van Beurden, de saxofonist was Andreas van Zoelen, oud saxofoonleraar in Chaam. Klik op het filmpje links voor een impressie...

LINTJE

Gérard Verheijen
Gérard Verheijen

Koninklijke onderscheiding voor Gérard Verheijen !


Berry van Oers


Chaam – Op vrijdagochtend 25 april 2008 ontving Gérard Verheijen (1934) een koninklijke onderscheiding. Hij werd benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Verheijen ontving zijn lintje voor uiteenlopende plaatselijke activiteiten in Chaam en zijn voormalige woonplaats Emmeloord. Van 1968 tot 1977 was hij voorzitter van Sportclub Emmeloord. Daarnaast was hij van 1966 tot 1986 comitélid van de Emmeloordse Carnavalsvereniging De Droogpieren. In de jaren negentig keerde hij terug naar zijn geboorteplaats Chaam en vestigde zich daar met zijn vrouw Joke aan de Kloosterstraat. Van 1994 tot 2002 was hij vice-voorzitter van het Chaamse parochiebestuur. In de periode van 1997 tot 2002 hanteerde hij de voorzittershamer van het overleg van kerkbesturen van Baarle-Nassau, Chaam, Ulicoten, Alphen en Riel. Veel mensen kennen Gérard momenteel als oprichter en voorzitter van de Bridgeclub in Chaam. Daarnaast maakt hij sinds 1998 deel uit van het bestuur van de Chaamse Harmonie.

Carnaval 2009

In 2009 ging de Chaamse HARMONIE ST.CECILIA voor de 51-ste maal de grote optocht van Bonenpikkersland vooraf. Ter hoogte van de bocht in de Withagen werden de kunsten van de Chaamse musici gefilmd.

2010 INTOCHT SINT NICOLAAS 2010

Jaarlijks begeleidt de Harmonie de intocht van Sinterklaas in Chaam. Hiernaast ziet U een filmpje van hoe dat in 2010 gebeurde.

Rik van Wijgerden, dirigent 2009-2013

Rik van Wijgerden, dirigent 2009-2013

Rik van Wijgerden is afkomstig uit Klundert waar hij op 6-jarige leeftijd met slagwerklessen begon bij Frank de Jong. Na een jaar les gehad te hebben kwam hij terecht in het slagwerkensemble "Avant-Garde" dat tevens onder leiding van Frank de Jong staat en waar hij nu nog steeds actief is als vaste slagwerker.

Na de middelbare school ging hij slagwerk-klassiek studeren aan het Fontys Conservatorium waar hij lessen genoot van oa Arnold Marinissen, Marcel Andriessen, Peter de Vries en Frans van Grinsven. Tevens volgde hij masterclasses van oa Terry Bozzio, John Blackwell, Trilok Gurtu, Claire Edwardess en D'Arcy Philip Gray.
In juni 2009 heeft Rik aan het Fontys Conservatorium eindexamen gedaan op bachelor niveau.
Op het Fontys Conservatorium volgde hij ook de minor directie waar hij lessen kreeg van Louis Buskens, Arjan Tien en Hardy Mertens.


Rik speelde vanaf jongs af aan al in verschillende orkesten en ensembles, waaronder in 2007 het Traces Ensemble op het Big Bang festival en in 2008 speelde hij mee in het Orkest van Het Oosten en De Nationale Reisopera olv Ed Spanjaard.

Naast de muziek heeft Rik ook een sterke interesse in theater, vooral in combinatie met (slagwerk)muziek. Op dit gebied heeft hij al enige ervaring op mogen doen en werkte hij ondermeer samen met het Nationaal Vocaal-Laboratorium.